airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forskningsevent om Kangerlussuaq trak international opmærksomhed

16. februar 2022
Arctic Circle Business & Qeqqata Kommunia afholdte den 25. januar 2022, et webinar omhandlende forskningsmulighederne omkring Kangerlussuaq. En analyse har vist, at forskningen i klima fortsat stiger og, at udenlandske forskere mangler viden omkring forskningsmulighederne i Kangerlussuaq.

Webinaret ’Kangerlussuaq Science Workshop’ havde deltagere fra 10 forskellige lande fordelt på 4 kontinenter og der var mere end 50 deltagere, heraf var mange professorer og arktiske forskningskoordinatorer fra store udenlandske polarforskningsinstitutioner.

Grundforskningen forbedres

Webinaret havde oplæg fra Thomas Ingeman-Nielsen fra Arctic DTU om det nye permafrostforskningsprogram mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. Langs det nye ATV-spor og kommende vej opsættes der målestationer, der i de kommende år skal måle klimaforandringernes effekt på permafrosten fra Indlandet og Indlandsisen ved Kangerlussuaq, til kysten og Davisstrædet ved Sisimiut.

De internationale forskere har store forventninger til den nye Internationale Arktiske Hub (Arctic Hub). Sekretariatsleder, Anna-Sofie Skjervedal, holdt et oplæg og udtaler: ”Arctic Hub er et knudepunkt for forskning i og omkring Grønland. Derfor var vi glade for at deltage i workshoppen, og fortælle om, hvordan man som aktør i forskningsverdenen kan bruge os som indgangsportal til Grønland. Vi bed også mærke i en række gode input fra deltagerne på workshoppen. Eksempelvis behovet for et bedre overblik når det gælder forskningsinfrastruktur og logistik i Grønland. Netop nu arbejder vi blandt andet på at samle, hvad der findes af krav og regler når man skal til Grønland og forske, så det bliver nemmere for den enkelte forsker at skabe sig et overblik og finde frem til den relevante information.”

Nye tilbud til forskerne fra det private erhvervsliv

Arctic Circle Business har lanceret en ny hjemmeside, www.scienceservices.gl, for at promovere forskningsmulighederne omkring Kangerlussuaq. Til webinaret fortalte de lokale virksomheder om deres tiltag, herunder to nye bygninger med fokus på at tilbyde forskellige tjenester for forskere, såsom overnatning, laboratorier, biludlejning, udstyr og lager.

Arctic Circle Business’ direktør, Jesper Schrøder, udtaler: ”Vi vil sikre, at de udenlandske forskere drager mest mulig nytte af lokale virksomheder, da det er en win-win for alle parter.”

Udviklingen af infrastrukturen

Qeqqata Kommunia fortalte om renoveringen af vejen fra Kangerlussuaq til Indlandsisen, om anlæggelsen af ATV-sporet mellem Kangerlussuaq og Sisimiut samt de igangværende tiltag med forskønnelse af bygden, heriblandt nye tiltag for affaldshåndtering i tæt samarbejde mellem Selvstyret, ESANI og kommunen.

Qeqqata Kommunias projektchef, Laust Løgstrup, udtaler: ”Det er tydeligt, at forskningsverdenen undres over de mange infrastrukturtiltag i Kangerlussuaq. De har ikke hørt, at Kangerlussuaq landingsbane renoveres og forbliver landets længste og sikreste lufthavn samt, at Oxford Global Projects har anbefalet anlæggelse af vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut.” 

Om forskningen i Kangerlussuaq

Det velansete årlige tidsskrift ‘Arctic, Antarctic and Alpine Research’ dedikerede deres jubilæumsnummer 50 til Kangerlussuaq, da “Indlandsiskanten i Kangerlussuaq-området er formentlig det mest studeret glaciologiske økosystem i hele verden” og ”Kangerlussuaq området er repræsentativt for studier af et arktisk landskab under forandring”.

Den store interesse for at kunne lave forskning i Kangerlussuaq skal være med til at fortsætte udviklingen i bygden. Kangerlussuaq blev lovprist af nogle af deltagerne der laver forskning på stedet, for at være verdens bedste sted at lave forskning indenfor gletsjer og indlandsis.