airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia kvitter affaldsposer af plastik

Dermed vil Kommunen spare omkring 20.000 affaldsposer om året.
18. marts 2022

Kommunaldirektør i Qeqqata Kommunia, Juliane Henningsen Heilmann understreger at de økonomiske gevinster ved ordningen måske kan vurderes som værende i småtingsafdelingen, men at ordningen skal ses som udtryk for kommunens velvilje til handling for at værne om naturen og miljøet:

- Det forhold at vi i vores Kommune finder det vigtigt at vores natur og miljø skal være rent, skal ikke kun handle om det synlige. Det er ikke nok at vi fremmer indsatser for at holde vores byer og bygder renlige, det er lige så vigtigt at tage miljørigtige initiativer, også selvom det måske ikke er mærkbart og synligt for alle. Prøv at tænke på at der bliver fjernet plastikaffaldposer, selv næsten tomme poser, hvert eneste dag hos det offentlige, dette sker på trods af at vi ved at naturen og plastprodukter på ingen måde er forenelige. Vi har derfor besluttet at der kun er få plastikaffaldsposer, hvor man kan smide vådt affald på kommunekontorerne mens alle øvrige affaldspande er til tørt affald, vi håber at andre offentlige arbejdspladser vil tilslutte sig vores handling, for man vil kunne opnå store gevinster, hvis alle bidrager, forklarer kommunaldirektør i Qeqqata Kommunia, Juliane Henningsen Heilmann.

Qeqqata Kommuniata’s handling harmonerer i flere henseender med FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, nemlig med de mål der handler om at vi skal passe godt på naturen og klimaet og ikke mindst de levende ressourcer.

Borgmester Malik Berthelsen (S) er godt tilfreds med at man på administrativt plan har valgt at handle konkret på det politiske ønske om at der skal værnes om naturen:

- Vi bruger meget af naturen i vort land, vi henter madforsyninger fra havet og fra landjorden, og hvis vi ønsker at have mulighed for det i fremtiden og ikke mindst, hvis vi ønsker at fremtidige generationer skal have samme muligheder som os, så må vi alle bestræbe os på at handle og reagere, siger borgmester Malik Berthelsen (S) som begrundelse for sin opbakning til de administrativt ansattes nye ordning.

Det forhold at administrationen i Qeqqata Kommunia kvitter affaldsposerne, harmonerer også med det landspolitiske arbejde og handlingsplan for at mininere plastikforbruget i Grønland, Qeqqata Kommunia ønsker med sit nærværende bidrag til at samarbejdet vil gro på tværs af Kommunerne og Selvstyret og at man kan skabe grobund for fælles indsats om det vigtige opgave.

Der er nu kun få store affaldssteder med plastik til vådt affald