airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunens sagsbehandlere i overgang til nyt sagsbehandlingssystem

12. april 2022

Borgere i Qeqqata Kommunia kan igennem den seneste tid have oplevet længere ventetid for at komme til at tale med kommunens sagsbehandlere på velfærdsområdet, da kommunens sagsbehandlere efter at have deltaget i intense kurser i det meste af marts måned, nu er midt i en overgang til nyt sagsbehandlingssystem indenfor børne- og ungeområdet.

Kurserne og overgangen til nyt sagsbehandlingssystem er et led i den  Dansk/Grønlandske samarbejde for at forbedre forholdene for de udsatte børn og unge. Sagsbehandlerne i Qeqqata kommunia har I den forbindelse været på kursus det meste af marts måned.

Målet for kommunernes andel i indsatsen er beskrevet i samarbejdsaftalen som;
“Styrket kommunal sagsbehandling på børne- og ungeområdet.
En kompetent sagsbehandling er altafgørende for, at udsatte børn og deres familier får den nødvendige hjælp, og at omsorgssvigt og overgreb kan stoppes i tide. Men presset er ganske enkelt for stort til, at kommunerne kan følge med. Det skyldes såvel antallet af sager som mangel på faguddannede og mangel på medarbejdere. Selv med det rette kompetence- og uddannelsesniveau bevirker den demografiske udvikling desuden, at der ikke vil være hænder nok til at tage sig af de udsatte borgere. Det er nødvendigt at få nedbragt antallet af sager, så sagsbehandlerne får overskud til at se fremad og tænke langsigtet. Ingen børn må opleve, at de ikke får den hjælp, de skal have, fordi de er blevet til en sag i en uoverskuelig bunke.”

Konkritiseringsprocessen af aftalen skal munde ud i fælles sagsbehandlingsprocedurer, som skal implementeres i alle fem kommuner, og der skal ske et kompetenceløft af medarbejdere og ledere i takt med, at der gennemføres en socialfaglig understøttelse af implementeringen af et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

Sagsbehandlerne i Qeqqata kommunia har som det første hold, været på kursus i Socialstyrelsens nye sagsbehandlingssystem Get Organized børnesagsbehandling.

Direktør for Velfærdsområdet i Qeqqata Kommunia, Martha Lund Olsen oplyser at socialforvaltningen derfor kørt på nedsat funktion i omkring 1 måned, og at vi må forvente at sagsbehandlingen i en periode stadig vil være nedsat, indtil systemet er fuldt implementeret.

- Vi har varslet borgerne forud for sagsbehandlernes kursus og vi takker borgerne for at have udvist tålmodighed. Vi skal dog bede om yderligere tålmodighed mens vi er i implementeringsprocessen, og vi vil hertil selvfølgelig sørge for at akutte sager ikke bliver ramt, udtaler Velfærdsdirektør Martha Lund Olsen.