airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgermøder om ny nationalpark i Vestgrønland

De to borgmestre Ane Hansen og Malik Berthelsen tager de første 10 dage af juni på rundtur i Qeqertalik og Qeqqata kommuner for at præsentere planerne om en ny nationalpark i Vestgrønland. Borgmestrene glæder sig til at diskutere planerne med borgerne. Borgmestrene foreslår, at en ny nationalpark skal gå fra Kangerlussuaq i syd til Diskobugten i nord.
1. juni 2022
Ane Hansen udtaler, ”at borgmestrenes forslag skal ses i lyset af, at Grønland fremover skal modtage flere turister som følge af de nye lufthavne, og vi skal samarbejde om at få turisterne ud i hele landet”.

Malik Berthelsen supplerer ”Der er behov for flere turistattraktioner som Selvstyrets arbejde med nationale seværdigheder og visitorcentre samt vores forslag til en ny nationalpark i Vestgrønland”.

Stor interesse for en ny nationalpark i Vestgrønland
De to kommunalbestyrelser besluttede allerede i 2020 at undersøge muligheder for at lave en ny nationalpark i Vestgrønland. Siden har en arbejdsgruppe med deltagelse af de to kommuner, Miljødepartementet, Naturinstituttet og WILD Nature Foundation undersøgt mulighederne.

Mange lande har allerede og får flere nationalparker, så USA og EU er også blevet inddraget i processen og vil gerne bidrage i det videre forløb.

Ane Hansen understreger, ”at først skal borgerne høres om hvad de mener om forslaget og størrelsen på nationalparken”.

Malik Berthelsen gør opmærksom på, ”at ligesom i Grønlands hidtidige eneste nationalpark og mange andre nationalparker rundt om i verden, skal der fortsat være jagt i nationalparken”.

Ane Hansen pointerer, ”at det er meget vigtigt for os, at vi bibeholder de nationale fangstområder til den traditionelle fangst for vores borger ligesom lokalbefolkningen fortsat skal kunne færdes i naturen i nationalparken”.

Borgermøderne

Borgermøderne har været planlagt afholdt i 2020-2021 men måttet udsættes til 2022 på grund af udfordringer med covid-19. men nu afholdes de i:

• Kangerlussuaq: torsdag d. 2. juni kl. 19.30 i Multihuset
• Sisimiut: lørdag d. 4. juni kl. 14.00 i Taseralik
• Attu: onsdag d. 8. juni kl. 16:00 i Forsamlingshuset
• Kangaatsiaq: onsdag d. 8. juni kl. 19.30 i Forsamlingshuset
• Niaqornaarsuk: torsdag d. 9. juni kl. 16:00 i Forsamlingshuset
• Aasiaat: torsdag d. 9. juni kl. 19:30 i Sømandshjemmet
Nationalpark forslag mellem Qeqqata og Qeqertalik