airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Besparelser i Qeqqata Kommunia.

Der er altid utilfredshed, hver gang der kommer besparelser. I takt med at driftsudgifterne stiger kraftigt og med begrænsede midler, kan man ikke komme uden om at prioritere og fremkommer med besparelser.
21. juli 2022

Som folkevalgte er det vores pligt at føre en ansvarlig økonomisk styring, når det handler om borgernes midler som udgør 800 mio.kr.

Qeqqata Kommunia har i de seneste år, heldigvis haft en stabil økonomi. Men vi er opmærksomme på at driftsudgifterne fortsat er kraftigt stigende i forhold til vores indtægter, tilmed højere end hvad Selvstyret har beregnet af pris- og lønreguleringer til at være nationalt. Dette er grundlag for vores tiltag. Hvis vi fortsætter med at bruge midler som vi gør nu, vil dette påvirke vores økonomi negativt, som vil resultere i at vi ikke vil have midler til at opstarte nye tiltag eller byggerier. Driftsudgifterne har på et år fra 2020 til 2021 steget med 46 mio.kr., hvoraf de 25 mio. kr. er lønudgifter. For samme år steg vores indtægter kun med 3 mio.kr., hvilket er 2 mio.kr. færre i forhold til indtægter fra 2019. Hermed er det tydeligt, at udgifterne stiger hurtigere i forhold til indtægterne. Dermed kan vi ikke komme udenom at minimere driftsudgifterne med 2.5%, svarende til 19 mio.kr. om året.

Jeg er bekendt med, at alle ønsker flere ansatte, og hvis dette var muligt, ville dette også være ideelt. Men desværre er virkeligheden ikke så simpel.
Jeg mener, at fremhævelse af forskellen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter er vigtigt. Når driftsudgifterne stiger, for eksempel ved ansættelse af nyt personale betyder, at midler tages fra nye anlægsprojekter, boligbyggeri, erstatningsbyggeri af ældre daginstitutioner, forbedring af fritidsaktiviteter eller andre udviklende tiltag.

Jeg har lagt mærke til den kritik, vi har fået vedrørende finansiering ved etablering af vejen som er et udviklingstiltag, om at vi burde have brugt midlerne til at øge personalenormeringer i stedet. Selvom jeg er enig i at normeringen af personalet i en del af kommunale institutioner bør være højere, vil jeg sige at kommunen ikke vil have råd til udvikling, såfremt alle midler bruges til drift. Hvis vi ikke bruger midler på udviklingen af kommunen, vil vi gå i stå, dette vil resultere i nedslåede borgerne, dette ønsker vi selvfølgelig ikke fra kommunalbestyrelsen. Jeg ønsker selv som borgmester og som borger, at bo i en kommune hvor der er dynamik og ydvikling. Selvfølgelig også en kommune med gode vilkår for borgerne.

Jeg er derfor glad for, at samtlige partier i kommunalbestyrelsen har været enige om at handle og reagere på de stigende driftsudgifter. Jeg tror på, at hvis driftsudgifterne kan holdes inden for budgettet, og alle arbejdsledige, især unge, arbejder eller tager en uddannelse, vil dette medføre en kommune i en positiv udvikling, også i fremtiden. For vi har heldigvis, ednu et flertal af arbejdsdygtige borgere, der kan sørge vores børn og de ældre.

Malik Berthelsen, Borgmester.