airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gruppe 2 under "Inuunerissaarneq - Det gode liv" udgiver kortfilm om grænsesætning af børn

Gruppe 2 som har fokus på forældreansvar under Qeqqata Kommunias projekt Inuunerissaarneq – Det gode liv, udgiver filmklip i forbindelse med sin oplysningskampagne om bl.a. vigtigheden af at kunne sætte tydelige grænser for børn.
6. juli 2022

Oplysningskampagne 

Qeqqata Kommunia har fået lavet en undersøgelse i 2019 om forældreansvar blandt forældrene i kommunen, som blandt andet viser at 65 procent af respondenterne mener at det er udfordrende at sætte grænser for sit barn. Gruppe 2 har på den baggrund afholdt borgermøder i Maniitsoq, Sisimiut og kommunens bygder hvor der blandt andet var oplæg vedrørende hjernens udvikling, vigtigheden af kontakt mellem barn og forældre, samt grænsesætning. Formålet med borgermøderne var primært at formidle viden til forældrene om emnerne og skabe debat om bl.a. ansvarlig og fornuftig grænsesætning af børn. Mange af deltagerne mente at borgermøderne var tiltrængte og eftersøgte flere af den slags arrangementer, hvorfor gruppe 2 ellers planlagde at afholde flere borgermøder i 2021, desværre satte corona-situationen en stopper for planerne. Gruppe 2 har planer om at afholde lignende arrangement for borgere i 2022, hvor programmet vil byde på oplæg, debat, hygge og sammenhold blandt forældrene i Maniitsoq, Sisimiut og kommunens bygder.

Endnu et projekt som gruppen arbejder på er, at få lavet små filmklip med forskellige budskaber til forældre omkring de emner som der holdes borgermøder om, herunder vigtigheden af kontakt mellem barnet og forældrene, vigtigheden af samarbejdet mellem forældrene og barnets daginstitution, samt vigtigheden af at kunne sætte grænser for sit barn. Hensigten med filmklippene er at nå ud til de forældre der ikke har mulighed eller ressourcer til at møde op til borgermøderne, og det er gruppens forhåbning at forældrene kan få nyttigt viden der kan tilvejebringe en tilværelse med gode faste rammer for barnet.

Gruppe 2 vil med glæde meddele at de to første småklip om vigtigheden af at kunne fastsætte klare rammer for barnet, nu er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside og Facebookside.

Vi håber, at borgerne vil tage godt i mod vores budskaber i de småfilmklip der udkommer i dag og de kommende småfilmklip, som forventes at udkomme i løbet af året.

Se filmklippene på Qeqqata Kommunias facebookside.

For yderligere information kontakt:

Mette B. Berthelsen, Bæredygtighedskonsulent i Qeqqata Kommunia
mbbe@qeqqata.gl +299 86 73 46

Qeqqata Kommunias projekt ”Inuunerissaarneq – Det gode liv, består af 7 tværfaglige arbejdsgrupper, som søger at implementere anbefalinger fra børnerettighedsinstitutionen, fastholde de ældres livskvalitet, og sikre at borgere med handicap lever værdigt i lighed med andre borgere. Læs mere om projektet i www.qeqqata.gl

 

Gruppe 2-s medlemmer arbejder til dagligt i forskellige institutioner under Qeqqata Kommunia, herunder i vuggestue/ børnehave, folkeskole, elevkollegie, MISI, familiecenter, uddannelsesområdet og staben. Gruppemedlemmerne har i kraft af deres forskellige funktioner og uddannelsesbaggrund, gode erfaringer og viden på området, som gruppen drager godt nytte af i deres implementering af projekter.