airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 47. for et byudviklingsområde ved Kangerlussuaq.

Kommuneplantillæg nr. 47. for et byudviklingsområde ved Kangerlussuaq, er den 23. juni 2022 godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen, hvilket hermed bekendtgøres den 19. juli 2022.
20. juli 2022

Kommuneplantillæg nr. 47, er udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig byudvikling på Hassell Fjeld (i daglig tale Køkkenfjeldet) nord for den eksisterende bygd Kangerlussuaq.

 

Kommuneplantillægget understøtter Qeqqata Kommunias satsning på udvikling af turismeindustrien i kommunen f.eks. ved Aqqutikitsoq gletcheren, i UNESCO-området Aasivissuit-Nipisat, langs ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq mv.

 

Foruden etablering af et UNESCO besøgscenter, er formålet med kommuneplantillæg nr. 47, at skabe mulighed for udbygning af hotelkapaciteten i Kangerlussuaq samt at sikre, at der kan etableres en attraktiv byudvikling på Hassell Fjeld i Kangerlussuaq, med boliger, institutioner og servicefaciliteter.

 

Der er tale om en langsigtet plan der har karakter af en masterplan for områdets udvikling i 8 etaper.

Hent kommuneplantillæg nr. 47