airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Renovering af Atuarfik Kilaaseeraq

Kommunalbestyrelsen har ved deres ekstraordinære møde d. 19 december 2022 besluttet at renoveringsarbejdet for Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq igangsættes.
21. december 2022
Kommunalbestyrelsen har nu udpeget Masanti A/S som rådgiverfirma, som skal arbejde med udarbejdelse af tilstandsvurdering, indeklimavurdering, dispositionsforslag, projektforslag og udbudsprojekt på renovering og udbygning af Atuarfik Kilaaseeraq.

Skolebørn i Maniitsoq er på nuværende tidspunkt flyttet i forskellige lokaliteter, hvor bl.a. forsamlingshuset, musikskolen og andre lokaler bruges til undervisning. Skolebyggeudvalget, med repræsentanter fra Atuarfik Kilaaseeraq, skolebestyrelsen samt teknisk forvaltning har indstillet til Kommunalbestyrelsen at arbejdet med at renovere skolen skal fortsættes som planlagt.

Skolebyggeudvalget har ikke ønsket at projektet forsinkes yderligere, da de finder det uhensigtsmæssigt at eleverne og lærerne er fordelt rundt i forskellige lokaliteter på grund af det dårlige indeklima i skolen.

Renoveringen af skolen fortsætter således som planlagt, hvor der samtidig søges fondsmidler til udvidelse af skole f.eks. til en ny idrætshal. Der kan således arbejdes på en etape 2 hvor man kan udvide den ny renoverede skole, afhængigt af bevillinger. Det bemærkes, at fonde eksempelvis har givet støtte til en skoles multihal i Danmark og andre faciliteter.

I kommunen er vi opmærksomme på at borgerne og særligt forældrene har ønsket en fondsfinansieret ny skole i Maniitsoq. En ny skole vil omfatte en etapevis nedrivning af den eksisterende skole og byggeri af en hel ny skole på den gamle plads. En helt ny folkeskole med dagens anlægspriser vil koste 200-250 mio. kr. at opføre, og derudover kommer nedrivningsomkostningerne.

Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger nogen fondsløfter om støtte, dertil er der ikke sendt fondsansøgning til en ny folkeskole. Derfor har kommunalbestyrelsen vægtet at komme med en renoveringsplan for Atuarfik Kilaaseeraq, frem for at satse på fondsfinansiering som udsætter projektet på ubestemt tid.
Kommunalbestyrelsen har afsat 71 mio. kr. til renovering af Atuarfik Kilaaseeraq.

Paasissutissat sukumiinerusut |Yderligere information

Gideon Lyberth
Borgmesterip tullia, viceborgmester
Mobil: +299 52 04 52