airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Planstrategi 2022-2026

Høring til borgerne i Qeqqata Kommunia
15. december 2022

Forslag til planstrategi 2022-2026 i offentlig høring  

Forslag til Planstrategi 2022-2026, er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24.11.2022 og fremlægges til offentlig høring fra d. 06.12.2022 til d. 28.02.2023.
Forslag til Planstrategi 2022-2026 er udarbejdet for at give borgerne et indtryk af hvilke mål kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og administrationen arbejder efter de næste 4 år. I Forslag til Planstrategi 2022-2026 er kommunalbestyrelsens koalitionsaftale og FN’s 17 verdensmål indarbejdet.

Forslag til Planstrategi 2022-2026 har 7 fokusområder:
1. Det gode liv
2. Sundhed
3. Børn, unge og folkeskolen
4. Uddannelse og erhvervsfremme
5. Kultur og fritid
6. Fiskeri og fangst
7. Turisme

Hvert af fokusområderne har en række målsætninger og indsatser for de næste 4 år, som kan læses i Forslag til Planstrategi 2022-2026.

Med Forslag til Planstrategi 2022-2026 fremlægges Qeqqata Kommunia’s visioner og målsætninger for de næste 4 år.

Planen kan ses her
Eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Høringssvar bedes sendes til:

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail qeqqata@qeqqata.gl
Telefon: 70 21 00