airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nyt forslag til vedtægt om fiskeri efter fjeldørred.

Qeqqata Kommunia sender hermed nyt forslag til vedtægt for Qeqqata Kommunia om fiskeri efter fjeldørred. Planlagt ikrafttræden 2023
19. maj 2023

I henhold til i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred, skal kommuner fastsætte ved en kommunal vedtægt hvert 5. år med virkning for en femårig periode fredning af et eller flere områder med bestande af fjeldørreder.

Qeqqata Kommunia foreslår, at Narsaq ved Maniitsoq, fredes for garnfiskeri efter fjeldørred for en 5 årig periode, se kortbilag.

Det foreslås endvidere, at § 3 i den gældende vedtægt fjernes, således at det også bliver tilladt for borgere i Sisimiut forvaltningsområde at fiske med garn fra den 15. Juni.

Forslaget fremlægges i høring i 3 uger i perioden 22. maj 2023 til 9. juni 2023.

Høringssvar bedes sendes til: qeqqata@qeqqata.gl

Læs forslaget her.