airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia har fået en ny chikanepolitik

Alle, der arbejder i Qeqqata Kommunia, skal behandles værdig og med respekt. Enhver form for krænkende handlinger og seksuelt chikane er uacceptabelt, blev der sagt af borgmesteren under kommunalbestyrelsesmøde i Maniitsoq i dag
28. september 2023

Efter den seneste trivselsundersøgelse i 2022, har ledelsen i Qeqqata Kommunia vurderet at der er behov for en klar chikanepolitik. En enig kommunalbestyrelse har derfor i dag godkendt forslag til en ny chikanepolitik.

- Vi tolererer ikke kønsrelaterede krænkende handlinger, mobning eller chikane, hverken direkte, indirekte, åbenlyst eller skjult, uanset om handlingerne strider mod loven eller mod vores grundlæggende værdier om, at alle skal behandles med værdighed og respekt, siger borgmester Malik Berthelsen under dagens kommunalbestyrelsesmøde i Maniitsoq.

Ansættelsesmæssige konsekvenser

Afhængig af den krænkende adfærds omfang kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser som eksempelvis omplacering, advarsel og i grove tilfælde en bortvisning. Falske anklager om krænkende handlinger kan også få ansættelsesretlige konsekvenser.

Den nye chikanepolitik blev godkendt i dag og vil blive fremlagt til alle kommunens ansatte, så medarbejderne der bliver udsat for chikane eller er vidner til chikane ved hvordan de skal handle og hvordan de henvender sig.