airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udtalelse vedrørende forholdene i Atuarfik Kilaaseeraq

I disse dage kører debatten om forholdene i Atuarfik Kilaaseeraq, derfor er det vigtigt for os at kaste lys over det igangværende arbejde for at løse udfordringerne på skolen
12. oktober 2023
Qeqqata Kommunia

Selvfølgelig er situationen alvorlig for os alle, især er det ærgerligt og vanskeligt for eleverne og lærerne. I forbindelse med kritikken fra IMAK om, at vi ikke beskytter eleverne og lærere, vil vi bemærke at, for at kunne beskytte de nævnte har vi i samarbejde med skolen igangsat forskellige tiltag, såsom leje af flere eksterne undervisningslokaler.

Vi kan bekræfte at vi tidligere har fået henvendelser fra IMAK vedr. forholdene i Atuarfik Kilaaseeraq, senest sommer 2023. I vores svar til IMAK forklarede vi at der i sommeren 2023 er blevet saneret og installeret ventilationsanlæg i klasseværelserne og luftprøverne i lokalerne har vist at der ikke er skimmelsvamp. På den baggrund er elever og lærere vendt tilbage til skolen i august 2023 i forbindelse med start af skoleåret 2023-2024.

Efterfølgende har vi fået henvendelser fra ledelsen fra skolen om at der fortsat er ubehag efter ophold på skolen, og dette tager vi selvfølgelig alvorligt.

Vi er i gang med at diskutere løsningsforslag sammen med ledelsen i Maniitsoq, hvor fokus er på at placere elever og lærere udenfor skolen trinvis.

Der er sat midler af til totalrenovering af skolen og nedrivning starter medio 2024 og forventes færdigt i 2026.

Vi vil gerne sikre at vi finder midlertidige lokaler som kan bruges indtil totalrenovering er klar, hvor skolen er klar til indflytning igen.

Vi vil ligeledes gerne pointere at vi ikke har fået tilsagn om fondsmidler til en ny skole.

Vi orienterer forældre samt lærere, løbende om de initiativer vi igangsætter.