airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 80 for Delområde 700-C11 og 700-E14 – Centerområde ved gammelt stenbrud i Maniitsoq

Kommuneplantillæg nr. 80 til centerområde med fællesformål samt teknisk anlæg i Maniitsoq er den 24. August 2023 godkendt endeligt af Borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen, hvilket herved bekendtgøres
17. oktober 2023

Kommuneplantillæg nr. 80 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012-2024 er udarbejdet for at imødekomme mulighed for udbygning af erhvervs- og centerområderne i Maniitsoq. Delområde 700-C11 udlægges til centerområde med 3 nye byggefelter, og delområde 700-E14 udlægges til teknisk anlæg, hvor det er muligt at drive og udvide et asfaltværk, samt at oplagre vintergrusningsgrus.

Planen kan ses på Qeqqata Kommunias digitale kommuneplan https://pilersaarut.qeqqata.gl/ eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Du kan også læse bekendtgørelsen her: KPT80