airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia i Sisimiut søger plejefamilie og aflastningsfamilier

Er I som familie interesseret i at være plejefamilie og aflastningsfamilie, kan I rette henvendelse til Børn- og Ungeafdelingen i Området for Velfærd i åbningstiden dagligt mellem kl. 10-15 eller ved telefonisk henvendelse på tlf. 867437 hos Amalie Kleist eller e-mail: amkl@qeqqata.gl
17. oktober 2023

Der er følgende arbejds- og ansvarsopgaver ved at være pleje/aflastningsfamilie:
En almindelig plejefamilie er en plejefamilie, som modtager et barn eller flere børn, med det formål at varetage barnets tarv, og hvor pleje/aflastningsfamilien modtager plejevederlag eller akutvederlag for pasning af plejebarnet/børn i hjemmet og har valgt at have fuldtidsbeskæftigelse uden for hjemmet.

Der skal følgende til for at kunne være pleje/aflastningsfamilier:
• Ren straffe- og børneattest for alle voksne husstandsmedlemmer
• At der gives samtykke til kontrol hos lægen, da Området for Familie skal have helbredsmæssige   oplysninger 
• Trygge hjemlige opgivelser, uden noget som helst misbrug af nogen art i hjemmet
• At I kan samarbejde med Området for Velfærd, børnene, og biologiske forældre
• At I har overskud til at dække børnenes behov
• At I er åbne og samarbejdsvillige
• At i har erfaring med pasning af børn

Der er bl.a. følgende opgaver med at have plejebørn i sit hjem:
• At behandle et barn som éns eget barn og varetage barnets tarv
• At møde til daginstitutions- eller skole møder
• At rådgive barnet med hensyn til dagligdags gøremål og oplære barnet i et liv med tryghed
• At sætte grænser for barnet og skabe trygge omgivelser for barnet

Oplysninger om aflønning som pleje/aflastningsfamilier: 
Almindelig plejefamilie modtager kr.5.518,00 pr. måned som aflønning pr. barn. Endvidere ydes der kr.1.338,00 kr. til kost og barnet modtager tøj og lommepenge om måneden. Plejevederlag kan forhøjes efter særlige omstændigheder.

Der kan også blive tale om akutvederlag, hvor der udbetales kr. 525,00 pr døgn.