airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Sisimiuts centrale havneområde godkendt af kommunalbestyrelsen

Forslag til kommuneplantillæg nr. 83 – Sisimiuts centrale havneområde, er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 23. november 2023 og fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 27. november 2023 til den 29. januar 2024
28. november 2023

Forslag til kommuneplantillæg nr. 83 vedrører byudvikling og sanering af Sisimiuts centrale vestlige havneområde, nuværende delområde 800-B1.

Byens centrale havn er i dag et meget livligt område med høj aktivitet og stor kulturel værdi for byen. Dog fremstår havneområdet meget uorganiseret, usammenhængende og slidt, hvorfor området desværre fremstår relativt uskønt til trods for flere smukke bevaringsværdige bygningsværker.

Med planen ændres delområdets afgrænsning og inddeling, hvorved der etableres nye delområder til bl.a. fleksible centerformål for bedre at gøre havnen mere effektiv, attraktiv og for at knytte havnemiljøet til bykernen. Planområdet redefineres og præciseres mht. for anvendelse, formål og detaljerede bestemmelser, bl.a. vedr. krav til bebyggelsers arkitektoniske udformning med den røde farve som gennemgående træk.

Høringssvar bedes sendes til:

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail plan@qeqqata.gl
Telefon: 70 21 00

Læs hele forslag her: Kommuneplantillæg nr. 83