airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag: Sisimiut skal have et nyt frysehus og kaj udvides

Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 23. november 2023 og fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 27. november 2023 til den 29. januar 2024
28. november 2023

Forslag til kommuneplantillæg vedrører udvikling og udvidelse af det vestligste havneområde i Sisimiut, som i dag udgør godt halvdelen af det eksisterende detailområde 800-B1.1.

Fiskeindustri indtager hovedrollen i Sisimiuts erhverv, og det er stadig den grundlæggende dynamo for byens udvikling og vækst. Øget international konkurrence og høje krav til effektivitet og stordriftsfordele, gennem moderne automatiserede processer, skaber konkret behov for at byudvikle havnen til en driftsstandard, som passer til de store trawlere.

De eksisterende forhold i nuværende havn er alt for trængte og ej gearet til at møde fremtidens stordrift og produktive krav. Forvaltningen har modtaget et konkret og seriøst indledende projektforslag fra investor, som nærværende kommuneplantillæg nøje er afstemt og teknisk tilpasset til.

Kommuneplantillægget etablerer et ny delområde 800-B12. I dette område forlænger planen den kommunale havn i vestlig retning, med opfyld og anlæggelse af en tidssvarende havnekaj til industriel drift og losning.

Høringssvar bedes sendes til:

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail plan@qeqqata.gl
Telefon: 70 21 00

Læs hele kommuneplantillæg her: Kommuneplantillæg nr. 84