airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

HØRING: Ophævelse af bevaringsværdig bygning

Bevaringsværdig bygning beliggende i ønskedes ophævet og skal snarlig nedrivning på grund af særdeles dårlig stand. Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedrive bygningen og derfor er der høring om det
14. december 2023

Bygningen er en rødmalet træbræddebeklædt lagerbygning med mørkegråt tag i tagpap og trælister med små trekantskviste. Væggen er en enkelt lag tynde profilbrædder monteret på trækonstruktion. De store endegavlsporte og sprossede facadevinduer er rødmalet og vinduerne i gavltrekanterne hvidmalede. Med dets manglende vedligeholdelse fremstår denne gamle bygning desværre i særdeles dårlig stand med overhængende fare for nedstyrtning.

Bevaringsværdigt depot

Bygningen har nu i mange år været knyttet Museet som depot i det begrænset omfang bygningens stand tillader. Bygningsværket, som er velproportioneret og tidstypisk, har pt. kommunal status som bevaringsværdig pga. dens historiske betydning for byens værftsindustri og havneudvikling.

Indtørret og råd i træet

Træfacaden og trækonstruktionen er indtørret og der er omfattende råd i træet overalt, hvilket har påvirket store skævheder i formen. Store omfattende huller i både tag og vægge med større vridninger til følge. Taget er ved at falde sammen da det er ved at forgå. Vinduerne er smadrede og rustne. Væsentlige bygningsdele er faldet af og konstruktionen er i fare for kollaps. Flere af bygningens beslag og hængsler er uoriginale. En eventuel komplet istandsættelse og genskabelse af bygningen vil være uundgåelig hvis den skal bevares for eftertiden og fortsat anvendelse sikres.

Kommunalbestyrelsen har 28. september 2023 vedtaget bygningens status som bevaringsværdig helt ophæves og nedrives. Har indsigelse til høringen kan du skrive mail til piet@qeqqata.gl senest 05.01.2024.

Læs hele høringen og se billeder her: Høring