airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Malik Berthelsen Nytårstale

Godt Nytår til jer allesammen!
2. januar 2024

Kangerlussuaq
I år er den sidste år, hvor Kangerlussuaq benyttes som vi har været vant til i rigtigt mange år.
Det bliver også året, hvor mange af trofaste mangeårige ansatte i Kangerlussuaq skal til at rejse fra deres hjem, idet de ikke kan finde andet arbejde i deres hjembygd.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er meget forundret over og anser dette som alvorligt, at Naalakkersuisut endnu ikke har taget stilling til hvordan Kangerlussuaq skal benyttes, efter at have været fortrøstningsfuldt over at driften af Hotel Kangerlussuaq er overtaget af internationale turistaktører med mange års erfaringer.
Jeg mener også, at dette viser mangel på respekt og engagement i sagen overfor både kommunen, som kommer til at miste mange skatteindtægter, og borgere samt virksomheder i Kangerlussuaq, som endnu ikke er blevet informeret om hvad de kan forvente i fremtiden.
Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor man ikke kan tage en afgørelse om man i fremtiden stadigvæk kan benytte den nuværende længste landingsbane med den bedste regularitet i Grønland, med gode potentialer indenfor turismeudvikling i form af muligheder for rensdyr-, moskusokser- og indlandsissafari.
Eller er der allerede i stilhed taget en afgørelse om at Kangerlussuaq ikke længere skal beflyves normalt udefra?

Arctic Umiaq Line
Med hensyn til de mange seværdige områder i vores land, vil jeg gerne rose Arctic Umiaq Line for deres nye tilgang til at folk kan komme mere vidt omkring og får mulighed for at se lokale seværdigheder. Jeg er ikke i tvivl om, at dette vil have en positiv effekt for lokale erhvervsdrivende i de omhandlede områder.

Kilaaseeraq – Kangaamiut atuarfia
Liciteringsmaterialet for renovering af Kilaaseeqqap Atuarfia i Maniitsoq er endeligt snart klar, idet skolen ikke længere er tidssvarende og efter man har ventet i mange år på renovering af skolen.
Selvom vi er kede af at lærerne bliver nødt til at foretage undervisningen af eleverne i forskellige lokaliteter i en længere periode, håber vi virkeligt på at forskellige virksomheder samt virksomheder udenfor kommunen vil udvise interesse og afgive et tilbud på licitationen, da skolens tilstand er blevet ukomfortabelt.
Endvidere er vi kede af at renoveringen af Kangaamiut Atuarfia ikke er igangsat, idet der ikke indkom tilbud på udliciteringen, selvom skolen ligesom skolen i Maniitsoq ellers har behov for at blive renoveret.

Uligheden i vores land
Såfremt der skal være lighed mellem udvikling af kommunerne, så mener jeg, at man lige skal stikke fingeren i sneen, for at finde ud af hvor man står henne.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg savner at høre hvad Naalakkersuisut mener om den stigende ulighed blandt kommunerne.
Efter min egen mening bør arbejdskraftens centralisering i et sted som medfører at over 60 % af aflønninger i forhold til hele Grønland primært udbetales i Nuuk, samt antallet af ældre som i forhold til indbyggertallet er de dobbelte som i nogle kommuner skal forsørges, anses ligeså risikofyldt som man anser uligheden mellem borgerne.
Derfor bør Naalakkersuisut i højere grad vægte, at der altid er stærke uddannede ansatte i alle kommuner, såfremt vores land skal stå stærkere, mere ligeværdigt og som en helhed.
For det er jo de ressourcer, der er med til at løfte folkeskolen og fritidsaktiviteter.

Sundhed
Kan man på politisk plan prioritere et sundere samfund i for høj grad?
Jeg lægger mærke til, hvor taknemlige vi bliver efterhånden som vi bliver ældre for, at kunne være sammen med vores kære, når nogen fylder rundt år.
Derfor mener jeg, at Qeqqata Kommunias samarbejde med Grønlands Idrætsforbund om et sundere samfund er vigtigt og på sin plads, såfremt vi vil reducere hhv. afhængighed af tobak der er fire gange så stort i forhold til Danmark, husspektakler i hjemmet efter indtagelse af alkohol og fravær i arbejdspladserne.

For hvis vi skal beskytte vores børn mod sygdomme, som forværrer vores livskvalitet og hvis vi vil fylde 60 år med en rørig og udholdende form, så bør vi som et samfund have bevægelighed med i vores værdier og med i vores vaner.
Man kan jo sammenligne aldring med at bestige et bjerg.
For selvom man bliver forpustet af at bestige et bjerg, så opnår man en bedre udsigt, som kan sammenlignes med at kigge tilbage på gode minder i livet.

Skibakker - Apussuit
For at have en komfortabelt liv er skibakkerne et af de vigtigste.
Vi er bekendt med, at der er skibakker i Europa som også benyttes som indtægtskilder om sommeren til andre sportsgrene og som udsigtsposter.
For at give borgerne en bedre skilift er der derfor afsat midler til flytning af skibakken i Sisimiut tættere på byen, som ligeledes kan benyttes som en udsigtspost i sommerperioden af krydstogtskibspassagerer der mod gebyrbetaling kan komme op.
Vi har endvidere afsat midler til etablering af et ATV-spor i Apussuit med håb om, at der vil blive bygget overnatningsfaciliteter med gode udsigter, med mulighed for at stå på ski.
Og med tanke på tilgængeligheden med båd fra Nuuk til Maniitsoq, mener jeg, at det er spændende at der skabes et tilbud til indtægtskilder i Apussuit, udover andre seværdigheder i Maniitsoq omegn.

Folkeskolen – erhvervsuddannelse
Jeg vil gerne rose én af afgangseleverne fra sommers, Hans Ingemann Larsen fra Minngortuunnguup Atuarfia, som er en rollemodel for andre unge i kommunen.
For Hans opnåede alle tre opmuntringspræmier fra kommunen for bedste resultater, for at passe sin skolegang uden fravær og som årets elev på grund af sin gode adfærd overfor sine klassekammerater.
Tildeling af priserne til Hans viser, hvor vigtigt det er, at der er et krav om respekt og god adfærd fra hjemmet.
Selvom jeg er glad for at størstedelen af afgangseleverne fra folkeskolen går videre til gymnasiet, så mener jeg at vi alle må arbejde ihærdigt på at opnå at flere drenge videreuddanner sig og at flere ligeledes kommer på erhvervsuddannelser.
Derfor er jeg glad for, at flere af vores unge med stor interesse har søgt ind på beredskabsuddannelsen i Kangerlussuaq.
Jeg håber også, at dette vil være medvirkende til at flere unge tager mere ansvar i samfundet.
Selvom vi mangler arbejdskraft alle vegne, er det vigtig at forældrene og alle os forstår alvoren ved, at alt for mange unge ikke er i beskæftigelse.
Det er én af grundene til at vi har godkendt en ansøgning om at 28 nye asiatiske medarbejdere på fiskefabrikken i Maniitsoq ankommer i denne måned.

I forhold til størrelsen af Maniitsoq, er jeg ikke i tvivl om, at de 28 nye medarbejdere i Maniitsoq vil have en positiv effekt på vores kommune.
Fordi for det første vil indbyggerantallet i Maniitsoq stige, for det andet stiger skatteindtægter og for det tredje stiger fiskefabrikkens produktion.

Trawlere
Trawlernes anløb i vores havne viser vigtigheden af fiskeriet i vores kommune.
Derfor støtter vi op på rederiernes ønske om at flytte sorterings- og emballagering fra Danmark til Grønland, for at forbedre lossevilkårene ved etablering af et kæmpemæssigt frysehus og lager i Sisimiut.
Jeg mener også at det er fornuftigt at man forsætter med losning så tæt på rejeområdet som muligt, da dette vil være med til at reducere forureningen i verden, hvilke stemmer meget godt overens med at vores land har vedtaget at tiltræde klimaaftalen.

Hvordan vil vi huskes som personer?
”Natten er ubekvem selvom stjernerne i himlen lyser klart går jeg ud af huset, da jeg er hjælpeløs, jeg flygter, da jeg kan komme tilbage når de er faldet i søvn i nat”
Kan i forestille jer, hvor hårdt det må være for jeres børn, som er nødt til at stikke af hjemmefra, fra stedet som ellers skulle være deres trygge sted, idet de føler sjælekval og føler at de ikke kan finde hjælp ligesom i Siiva Fleischers digt?
Med tanke på at vi hver dag hører om ubarmhjertigt adfærd vi udviser overfor børnene, som er en hindring for børnenes tryghed, vil jeg med Alliaqs informationskampagne som vi hører i radioen hverdag, i tankerne, gerne spørge om, vi vil kendetegnes af denne ubehagelige adfærd som mand, far eller mor?
Selvfølgelig skal alle som har en dårlig vane have mulighed for at ændre sig, hvorfor jeg gerne vil sige følgende til dem, som udøver vold mod deres partner og til dem der udøver vold mod andre “for sjov”, at de skal bruge deres kræfter på at arbejde og lave velgørenhed, såfremt de ønsker at kigge tilbage på deres liv med taknemlighed.
Som vi så under vores kvindelige håndboldlandshold deltagelse i verdensmesterskaberne, hvordan de var foregangskvinder og hvordan deres trænere under deres barndom har brugt kræfter og tid på deres sundhed, som resulterede i fællesskab og stolthed i samfundet.
Du kan selv skabe en god liv for familier ved velgørenhed, uanset hvor lille den er.

Plejefamilier for børn
Jeg mener, at plejefamilier for børn, der af forskellige årsager ikke kan være hos deres forældre, er heltemodige i samfundet.
Fordi det er jo dem, på vegne af os, som byder børnene velkommen i deres hjem og giver dem kærlighed, tryghed og omsorg, som de har behov for.
Jeg mener også, at plejefamilier ofrer sig selv for at give omsorg til børnene dag og nat, hvor de blandt andet lærer børnene til at være selvstændige i fremtiden og bliver færdiguddannet, som i sig selv er et stort mål for barnet og for vores land.
Derfor vil jeg gerne rose Inatsisartut og Naalakkersuisut for deres løfte om forbedring af vilkår ved skatteregulering for plejefamilier med respekt for deres vigtighed.
På vegne af borgerne vil jeg sige af hjertet tak til alle omsorgspersoner, som har et stort hjerte til at drage omsorg for børnene, selvom oplevelserne kan være meget hårde for dem.

Tak.
Tak.
Ordet tak er en god vane i livet, som også er gratis.
Derfor er jeg virkelig glad for, at personer med handicap i Sisimiut fra handicapværestedet ankom til kommunen med bannere, hvor de gav udtryk for deres glæde og taknemlighed over, at have mulighed for at være i et værested og lave håndarbejde, benytte idrætshallen og mulighed for at komme ud i naturen.
Jeg mener, at vi godt kan komme til at glemme at være taknemlige for det vi har i vores land med tanke på alt det onde og magtkampe i verden, hvor mange børn mister deres fædre og hjem på grund af krig, og flygter fra deres land for at overleve, samt spædbørn der bliver evakueret fra sygehusene.
Hvis vi vil mærke lykken indeni os selv, må vi huske at være taknemmelige i vores liv også overfor småting.
Den sundeste reaktion i livet, er glæde.

Ligesom Josva Kleist skrev et digt om smil;
”Min kære, medmenneske eller enhver kig på mig med et smil, for der ligger din største gave som er mig uvurderlig”
Tak.