airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia har overskud på 18.5 mio. kr. i 2023

Selvom der var budgetteret med underskud på 6.3 mio. kr. for 2023, viste regnskabet et overskud på 18.5 mio. kr. ved årets udgang, efter anlægsomkostningerne er trukket fra.
30. maj 2024

Årsagen til overskud er bl.a. stigende indtægter af indkomstskat og selskabsskatter. For første gange i Qeqqata Kommunias historie opnåede man indtægter på mere end 900 mio. kr., idet indtægterne var højeste nogen sinde og udgør 922 mio. kr., dvs. budgettering på 865 mio. kr. blev oversteget med 57 mio. kr. I sammenligning med forrige år er indtægterne steget med 41.7 mio. kr. Dette er heldigvis et resultat af at fleste af arbejdsklar borgere har været på arbejdsmarkedet. For i gennemsnittet var antallet af arbejdsledige mindre med 70 i 2023 i forhold til 2022.

I helheden er anlægsaktiviteter i kommunen heldigvis i trivsel, der blev brugt 80 mio. kr. til anlægsaktiviteter i kommunen, hvorimod man i forrige år brugte 66 mio. kr.
Selvom vi glædes over højere indtægter end forventet, er vi stadigvæk nødt til at have en strammere og mere forsigtighed i styringen på grund af stigende driftsudgifter. Idet der ellers er faldende driftsudgifter i en del af områderne i forhold til forrige år, kan vi se, at driftsudgifter i Området for Velfærd er steget med 31 mio. kr. i løbet af et år.

Det er svært at skærer ned på udgifter i Området for Velfærd, idet udgifterne handler om social arbejdet, hvor der er forskellige forholde som er svært at forudse og som skal finansieres. I forhold til oprindelige budget på 795 mio. kr. til driftsudgifter, kom vi ud med driftsudgifter på 823 mio. kr. inklusiv tillægsbevillinger, dvs. 28 mio. kr. højere end oprindelige budget. I forhold til likviditeten i kommunekassen, er kommunens betalingsevne god og har ingen gæld.

Yderligere oplysninger kan læses under ”Årsrapport”, som ligger på kommunens hjemmeside.
Malik Berthelsen, borgmester