airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nuka - Kangerlussuaq

Institutionen ”Nuka” er en Kommunal integreret daginstitution som blev oprettet i 1993 under Hjemmestyret.

Nuka 

1. juni 1995 blev ”Nuka” flyttet til nuværende adresse med 2 afdelinger,

1 vuggestueafdeling og 1 børnehaveafdeling som kom til at høre under Sisimiut Kommune. 1. oktober 2006 blev institutionen udvidet med endnu 1 vuggestueafdeling med en normering på 48 børn og 12 personale.

Fra 1. januar 2012 er normeringen 44 børn med 12 personale. 

Åbningstider: 

Institutionen har åben fra 6.45 til 17.00 i ugens 5 første dage.

Institutionen har halvdags åben 6. januar og 1. maj.

Den 21. juni er nationaldag, derfor er institutionen lukket. Samt folkekirkens helligdage.

Regler / Respekt: 

Vi vil bede Jer respektere de regler vi har i ”Nuka”. F.eks. må børnene eller forældrene ikke kravle over hegnet omkring legepladsen, boldspil foregår kun udendørs og spisning foregår ved bordene, (medmindre vi leger udflugt) osv. Reglerne er til for at beskytte børnene, men også for at lære dem respekt for tingene.

Traditioner: 

Vi forsøger at holde fast i de traditioner, der gennem årene er skabt her i ”NUKA”. F.eks.: Julefest, sol fest, fastelavn, fællesudflugt med forældre, planlægge arrangementer sammen med brugerforsamlingen.

Udviklingsbeskrivelsessamtaler: 

Der afholdes udviklingsbeskrivelses samtale med forældrene 2 gange om året i ca. 15 - 20 min. varighed, hvor vi snakker om hvordan barnet har udvikler sig siden sidste samtale.

Hvis I har noget på hjertet, som I gerne vil snakke om angående jeres barn, er I altid velkommen til at snakke med personalet.

Det er vigtigt med et godt samarbejde forældre og personale imellem.

Brugerforsamling: 

Efter den nye Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen kapitel 3. Brugerforsamling for kommunal daginstitutioner.§ 21. Skal daginstitutionen indkalde brugerforsamlingen mindst 3 gange årligt.

Kontakt:

Telefon: 84 34 51

nukakangerlussuaq@qeqqata.gl