airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Folkeskolen i Kangaamiut

Alle børn i Grønland har undervisningspligt fra det skoleår, hvor de fylder 6 år og undervisningspligten ophører efter barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år.

Der er 43 elever i skolen.

Skolen har seks lærer og to timelærere. 

Klasserne er fordelt i forskellige aldersklasser: 1-2-3 klasser, 4-5-6-7 klasser, 8-9 klasser og 10. klasse.

Skolens bestyrelse  5.

Køkkenleder – børnepasser 1

Skoleleder: Barnabas Larsen

 

Kangaamiut Atuarfiat

B-119

(+299) 81 94 33

Kangaamiut@kilaas.gl