airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dispensation til kørsel i det åbne land

Kommunalbestyrelsen har på sit møde 02/2014, 29. april 2014 besluttet en ny kørselsvedtægt, som dog ikke er blevet stadfæstet af Selvstyret endnu. Derfor gives der i første omgang dispensation til kørsel i henhold til den af kommunalbestyrelsen godkendte kørselsvedtægt.

Dokumentation for tilladelse til kørsel i henhold til denne dispensation: 

Personer, som benytter den tidsbegrænsede køretilladelse i forbindelse med erhvervsfangst/trofæjagt, skal under kørslen altid medbringe erhvervsjagtbevis. Dette fungerer som dokumentation for tilladelse til kørsel i de angivne områder og korridorer, hvor kørsel begrænses af jagttid og status som erhvervsfanger/trofæjæger. Områderne fremgår af kortbilagene 1-5.

Kortbilag 1-5 viser hvor der må køres.  

Har du brug for at vide mere, så læs udkastet til vedtægten som uddeles sammen med kortbilagene.

I forhold til tidligere år er der åbnet op for kørsel om vinteren følgende steder:
  • Ved Sisimiut er området hvor der må køres, udvidet til et større område mellem 1. fjord, 2. fjord og Tasersuaq. Derved kan man køre hele vejen rundt om Aqqutikitsoq.
  • Ved Kangerlussuaq desuden et område med fri kørsel nord for strækningen fra bygden, vejen ud mod havnen og videre nogle km langs fjordens nordkyst.
  • For kørsel hele året er det nu også muligt på følgende 3 anlagte kørespor omkring Sisimiut: Jordvej fra vandkraftværk mod øst til Tasersuaq, jordvej fra Itivneq mod nord til dæmning, jordvej fra Itilleq-fjorden op til Dye One.

Tilladte steder, tidspunkter og typer af køretøjer fremgår af kortbilag 1-5.  

Område for Teknik og Miljø

Miljøafdeling

(+299) 70 21 00

sis.otm@qeqqata.gl