airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvor stor er turismen i Kangerlussuaq?

Arctic Circle Business, Qeqqata Kommmunia og Visit Greenland har i et fælles projekt ønsket at besvare dette og få sat tal på værdien af turismen i Kangerlussuaq. Der har været to klare formål med projektet: Det ene var konkret at afdække hvad den reelle samfundsøkonomiske værdi turistdestinationen Kangerlussuaq har for Grønland og det andet var, med Kangerlussuaq som pilotprojekt, at udvikle en model for hvordan en destinations turismeværdi kan afdækkes.
24. februar 2017


Resultatet af undersøgelsen er, at Kangerlussuaq er en destination af stor betydning i den grønlandske turisme med mere end 27.000 overnatninger, og at destinationen genererede en turismeomsætning i 2016 på mindst 70 millioner kroner.

I dag har vi en meget nøjagtig registrering af det samlede antal turister der besøger Grønland årligt, og fra hvilke lande de kommer. Grønlands Statistik giver gode nøgletal på antal hotel overnatninger, men mindre overnatningssteder og camps i åbent land indgår ikke i statistikken. For at få et reelt overblik over antallet af betalte turistovernatninger er det derfor afgørende at kunne inddrage disse overnatninger i beregningen. Endelig må vi vide hvad den samlede omsætning er for alle operatørerne på destinationen. Kender vi svarende på overstående bliver vi i stand til at beskrive den direkte turismeværdi af en destination meget nøjagtigt.

Metoden i samarbejdet var derfor at kontakte alle lokale turismeoperatører med aktiviteter i Kangerlussuaq i 2016, og spørge til deres omsætning (fra ture, overnatning, bespisning, transport, samt salg af andre services og produkter) og hvor mange overnatninger de havde solgt til gæster med bopæl udenfor Grønland. Stort set alle aktører deltog med udveksling af data, hvilket i sig selv var positivt og gjorde det muligt at danne et meget realistisk estimat for turismeomsætningen i Kangerlussuaq. Baseret på data fra de lokale operatører var der således turismeaktiviteter i Kangerlussuaq i 2016 med en total omsætning på mindst 70 millioner kr.

Grønlands Statistik registrerede 17.268 turistovernatninger i 2016. Hertil kommer mere end 10.179 turistovernatninger på mindre overnatningssteder, der ikke indrapporterer til Grønlands Statistik. Mere end 40% af disse overnatninger kommer fra turister, der opholdt sig i Kangerlussuaq i forbindelse med vandring på egen hånd eller tog på organiserede ture med lokale turistoperatører. Nye estimater tyder på, at knap 1.300 turister vandrer på vandreruten Arctic Circle Trail mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. De mange organiserede ture i Kangerlussuaqs natur indebærer bl.a. flerdagsvandreture til Indlandsisen med guide, trofæjagtsture efter moskusokser eller rensdyr, og ophold ved ørredelve.

Mere end halvdelen af de hidtil 10.179 ikke registrerede overnatninger er relaterede til forskningsaktiviteter. Udenlandske forskere der oppebærer løn fra andre lande end Grønland regnes også som turister jf. definitionen fra World Tourism Organization. Der var således totalt mere end 27.000 turistovernatninger i Kangerlussuaq i 2016. Samlet giver tilbagemeldingerne fra operatørerne i Kangerlussuaq et billede af en destination, der i 2016 genererede mere end 70 millioner kroner på turismeaktiviteter.

På baggrund af den udviklede metode vil Arctic Circle Business, Qeqqata Kommunia og Visit Greenland gennemføre en undersøgelse for hele Qeqqata Kommunia samt få skabt et bedre overblik over Arctic Circle Trails betydning for turismen i regionen. Det er håbet at der i samarbejde med de andre kommuner vil kunne gennemføres lignende studier for alle turistregioner i Grønland, så vi dermed kommer nærmere en viden om, hvor stor en påvirkning turismen har på den grønlandske økonomi.