airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Åbent brev til Regeringen og Naalakkersuisut

Intet om os, uden os.
13. februar 2023

Jeg har i medierne erfaret, at repræsentanter for Regeringen og Naalakkersuisut i denne uge i Nuuk har diskuteret Kangerlussuaqs fremtid og kommet frem til, at det ikke haster med en afklaring. Jeg er chokeret.

Borgerne og erhvervslivet i Kangerlussuaq og Qeqqata Kommunia har nu levet i usikkerhed siden Lufthavnspakkens vedtagelse i Inatsisartut i 2018. En pakke som Staten/Regeringen og Selvstyret/Naalakkersuisut siden har aftalt at finansiere sammen – vel at mærke uden at afklare fremtiden for Kangerlussuaq.

Borgerne og erhvervslivet i Kangerlussuaq og Qeqqata Kommunia fik i 2019 et håb for fremtiden, da Regeringen og Naalakkersuisut indgik en principaftale om fortsat brug af Kangerlussuaq Lufthavn. Det er dog meget skuffende, at denne principaftale nu 4 år senere ikke er udmøntet i en endelig aftale, så borgerne og erhvervslivet i Kangerlussuaq og Qeqqata Kommunia kender rammebetingelserne og dermed kan planlægge og investere i fremtiden. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt i et demokratisk velfærdssamfund at behandle borgerne og en hel region på denne måde.

Jeg er glad for, at Regeringen og Forsvaret ser mulighederne i Kangerlussuaq og er klar til at renovere landingsbane, når det en dag bliver relevant. Jeg er også glad for, at Forsvaret vil opstarte en beredskabsuddannelse i Kangerlussuaq. Jeg bakker også op om etablering af en egentlig Flyvestation i Kangerlussuaq med placering af overvågningsfly/helikoptere/droner. Det er vigtigt, at det grønlandske territorium ikke forbliver det område i Arktis, hvor aggressive magter ved, at de kan operere uden overvågning.

Jeg er glad for, at Selvstyret og Naalakkersuisut investerer i den grønlandske infrastruktur. Jeg er enig i, at en satsning på flere erhvervssektorer ud over fiskeriet, herunder vandkraft og turisme. Det er vigtigt for udviklingen af Grønland og for en mere selvbåren økonomi. Det er dog vigtigt, at Selvstyrets investeringer også sker i den region, hvor de største vandkraftpotentialer og landbaserede turismepotentialer eksisterer – og at Selvstyret ikke kun overlader det til Regeringen/Forsvaret, Qeqqata Kommunia og udenlandsk erhvervsliv at investere i infrastruktur i regionen.

Jeg vil opfordre Regeringen og Naalakkersisut til straks at ophøre med at diskutere Kangerlussuaqs fremtid i Nuuk eller København men komme til Kangerlussuaq for at underskrive en aftale om Kangerlussuaq Lufthavn og oplyse borgerne og erhvervslivet om aftalens indhold.

Da der er gået 4 år uden fremdrift efter principaftalens underskrift er tiden også kommet til at indlemme Qeqqata Kommunia i forhandlingerne. Jeg inviterer hermed Regeringen og Naalakkersuisut til Kangerlussuaq snarest mulig. Som nogen ynder at sige: ”Intet om os, uden os”.

 

Med venlig hilsen

Malik Berthelsen, Borgmester