airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Akia kommuneplantillæg nr. 25

Ansøgningsfrist til arealer til nyt boligområde og fælles formål, Akia, Sisimiut
13. marts 2018

Akia 

Kommuneplantillæg nr. 25 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018, hvilket hermed bekendtgøres.

Planen er udarbejdet for at skabe mulighed for at etablere et attraktivt boligområde til flerfamiliehuse, en jollehavn med oplagsplads for både, butikker og plads til en døgninstitution i områderne A26 og C15 på Akia.

Ansøgningsfristen er fastsat til 3 uger frem til torsdag den 5. april 2018 kl. 16.00. Arealansøgninger bedes sendt til Området for Teknik, Råstoffer og Miljø i Sisimiut, E-mail: sis_otm@qeqqata.gl

Kommunen afventer en dispensation for byggehøjden i det med lilla farve markerede område. Endelig arealtildeling til disse byggefelter vil først kunne gives, når dispensation er opnået.

Planen kan udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Akia Kommuneplan nr 25