airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indsatser i Folkeskolen

Den nye Qeqqata kommunalbestyrelse er i fuld gang med implementere ny politik og tiltag efter valget sidste år. En ny planstrategi er under udarbejdelse, og indsatsområderne for folkeskolen er blevet opdateret af Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid på sit møde d. 26. marts 2018.
20. april 2018

Respekt for folkeskolen og hinanden 

Indsatser i folkeskolen
Den nye Qeqqata kommunalbestyrelse er i fuld gang med implementere ny politik og tiltag efter valget sidste år. En ny planstrategi er under udarbejdelse, og indsatsområderne for folkeskolen er blevet opdateret af Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid på sit møde d. 26. marts 2018.
Udvalget besluttede, at man de kommende år vil arbejde med 4 indsatsområder: 1) Respekt for skolen og hinanden, 2) Styrkelse af skolehjemsamarbejde, 3) Udvikling af undervisningen, 4) Sprog og Internationalisering. Bag disse 4 overskrifter gemmer sig en hel masse forskellige tiltag som skal være med til at udvikle folkeskolen i Qeqqata Kommunia i de kommende år.
Udvalget understregede samtidig vigtigheden af synlighed om hvilke mål vi arbejder med i folkeskolen, derfor vil kommunen løbende orientere om de forskellige aktiviteter som disse 4 indsatsområder vil igangsætte.
Respekt for folkeskolen og hinanden
Det første indsatsområde handler om, at vi skal ændre synet på folkeskolen og hinanden, så folkeskolen bliver et godt sted at være og hvor der skabes gode resultater.
Dette skal blandt andet ske ved, at vi stiller krav til hinanden både skolen og forældrene. Fravær for både elever og lærere skal nedsættes. Og så skal der skabes en bedre lektiekultur, hvor både skole, forældre og elever arbejder sammen og stiller krav til hinanden. Skolelederne på skolerne skal styrkes, så de kan lede skolerne bedst muligt. Der skal fokus på rollemodeller i folkeskolen, der gør det godt og som skal belønnes med opmuntringspræmier. Det skal gøres nemt for forældrene at følge med i deres børns skolegang via skoleintra.
Styrkelse af skole-hjemsamarbejde
Vi ønsker fortsat at arbejde med at styrke samarbejdet mellem forældrene og skolen, da hjemmet er en vigtig faktor for børnenes skolegang. Men det er vigtigt at dette samarbejde sker gennem positiv og anerkendende dialog, så hjemmene ikke kun kontaktes ved problemer. I stedet skal vi åbne skolen mere op for forældrene og gør det mere nemt at engagere sig i sit barns skolegang. Dette skal blandt andet ske gennem forbedring af forældreintra og flere fælles arrangementer for forældrene. Men vi skal også give støtte til elever og forældre der har behov for det og derfor fortsætter vi med familieklasser og som noget nyt vil der fremover være socialrådgivere, der kommer ud til de 3 byskoler og taler med elever.
Udvikling af undervisningen
Vi ønsker, at undervisningen i kommunens folkeskoler, så den er tilpasset de enkelte elevers behov. Vi vil styrke elevernes kreativitet og gøre dem i stand til at udvikle en ide til et produkt. Vi arbejder forsat med iPads i undervisningen og vil fremover inddrage erhvervslivet mere i folkeskolen.
Sprog og internationalisering
Vi arbejder fortsat med at elevernes sprogkundskaber skal styrkes, men også at elevernes øjne skal åbne sig mod verden uden for Grønland. Dette skal ske gennem en opgradering af lærernes kompetencer. Vi ønsker at styrke on-line undervisning i engelsk til bygderne og støtte at elever samarbejder med elever fra andre lande og via projekter kan besøge hinanden lande. Et helt oplagt samarbejde kunne være med klasser fra Nunavut i Canada. Vigtig i den forbindelse er udvekslingsbesøg for elever og skoleklasser med især nabolandene.

Yderligere info:
Evelyn Frederiksen
Forkvinde for Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid
Tlf. 525955