airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 36 for Sarfannguit

Kommuneplantillæg nr. 36 for bygden Sarfannguit er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 30 august 2018, hvilket hermed bekendtgøres
19. september 2018

Planen fastlægger retningslinjer for etablering af kørespor og nye boliger i Sarfannguit, etablering af en multisal m.v. i Sarfannguit, så bygdens væsentligste karakter træk bevares.

Planen kan ses her