airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sådan søger du om arealtildeling

Der skal søges om arealtildeling, når et areal ønskes benyttet. Det kan f.eks. være ved bådoplag, containere og andet oplag, opførsel af hytte, tilbygning af eksisterende bygninger, nybyggeri f.eks. skur, garage, husbyggeri mm.
25. marts 2020

Vær opmærksom på gældende kommuneplantillæg eller lokalplan for området, hvis bestemmelser skal overholdes. Udlevering kan ske ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø.

Når det drejer sig om areal til byggeri, skal ansøgningen vedlægges følgende:

  • Situationsplan. Skal vise placering med afstandsmål til omkringliggende bebyggelse.
  • Plantegning. Skal vise samtlige planer med påskrevne mål inkl. samlet brutto m2.
  • Facadetegninger. Skal vise alle facader ned til det aktuelle terræn. De eksisterende og nye forhold skal kunne skelnes fra hinanden. Der skal kote på laveste terræn under sokkel, kote på sokkelhøjde samt kote på højeste tagryg.
  • Tværsnit. Snit gennem bygning med beskrivelse af konstruktionsopbygning.

Ansøgning om areal udfyldes digitalt via http://ver1.nunagis.gl/. Derefter skal ansøgningen underskrives og sendes til Området for Teknik og Miljø enten pr. mail eller post. Mangler der underskrift, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Arealtildelinger koster mellem 250,- til 500,- i gebyr samt en eventuelt byggemodningsafgift afhængig af, hvad der søges om.

Søges der om arealtildeling uden at der indleveres det krævede projektmateriale/skitser, afvises ansøgningen, hvilket koster 250,- i gebyr.

Området for Teknik og Miljø kan kontaktes på tlf.: 867460. eller på e-mail: qeqqata@qeqqata.gl