airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skolerne i Sisimiut bliver Pilotskoler for UNICEF Rettighedsskoler

Som ny Rettighedsskole vil man styrke børn og voksnes viden om FN’s Børnekonvention – det vil styrke børnenes stemmer.
30. september 2020

Nu går skolerne ”all-in” på rettigheder sammen med UNICEF. Som ny Rettighedsskole vil man styrke børn og voksnes viden om FN’s Børnekonvention – det vil styrke børnenes stemmer.

Mandag den 28. september er skolerne startet på deres officielle rejse mod at gøre principperne i FN’s Børnekonvention til den rettesnor, som hele skolens hverdag er bygget op omkring. Børnekonventionen bliver således den nye” grundlov” for elever og lærere på skolen.

Det bliver fejret med et Kick-Off arrangement onsdag den 30. sep. med små taler og besøg fra Qeqqata Kommunia ved Direktør for Uddannelse og Økonomi Annga Lynge og programchef for UNICEF Grønland Maliina Abelsen, som vil byde skolen velkommen i klubben af Rettighedsskoler – skoler, som har valgt at lade børnene lede forandringen af skolen.

Kort fortalt siger skolerne nu ja til at forme hele skolens hverdag efter principperne i FN’s Børnekonvention. Det indebærer både at oplyse børnene om deres rettigheder, som er forankret i Børnekonventionen, men især at inddrage eleverne i arbejdet for at forbedre trivslen på skolen. Det gælder både trivslen mellem elever og mellem elever og ansatte.

Direktør for Uddannelse og Økonomi, Annga Lynge udtaler:

”Qeqqata Kommunia vil arbejde målrettet for det gode børneliv og styrke borgernes medansvar for et sundt liv. Vi har en del udfordringer og arbejder derfor målrettet med en holdningsændring, som kan medvirke til at folkeskolen er et sted, hvor eleverne trives, har gode muligheder for faglig udvikling og hvor skolen og børnenes hjem har et tæt og aktivt samarbejde. Qeqqata Kommunia tror på at arbejdet med FN´s Børnekonvention sikrer, at folkeskolen sætter fokus på alle de gode værdier, konventionen rummer og vil forene elever, forældre, lærere i et fællesskab baseret på rummelighed, respekt, tryghed og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord.

Nikolaj Berthelsen, medlem af Nakuusaaqqat og Qeqqata Kommunias Børneråd udtaler:

”Som repræsentant fra Minngortuunnguup Atuarfia i Qeqqata Kommunias Børneråd føles det som om, at man er med til at ændre noget. I 2019 indstillede vi, fra Børnerådet, at skolerne skal begynde med at undervise elever i børnerettigheder, da vi mener, at viden om børnerettigheder kan vejlede børn om deres fremtid og et sundt liv. Derfor er jeg glad for at Rettighedsskoler starter nu. Det er vigtigt, at børnene selv lærer om deres rettigheder, og at de derved lærer at sætte grænser og vælger et godt liv frem for fx euforiserende stoffer”.

På skolerne glæder skoleinspektørerne Jesper Ryttov og Dan Christensen sig til at få arbejdet som Rettighedsskoler sat i system, så eleverne kan arbejde videre med rettigheder og gøre skolerne endnu dygtigere til at inddrage eleverne i trivselsarbejdet i skolerne.

Det er UNICEF’s erfaring, at børn som kender deres egne rettigheder, bliver både stærkere og bedre i stand til selv at løse konflikter i deres hverdag. På UNICEF’s Rettighedsskoler er eleverne med helt fremme i cockpittet og selv med til at sætte fingeren på de udfordringer, som de gerne vil løse på skolen.
UNICEF Rettighedsskoler er et pilotprojekt, der skal tilpasse projektet til grønlandske skoler og grønlandsk kultur. Gennem arbejdet certificeres skolerne. Det er meningen, at andre skoler i Grønland kan blive certificerede fra det kommende skoleår, når pilotprojektet på skolerne i Sisimiut afsluttes med skolernes certificering.

Programleder i UNICEF Maliina Abelsen udtaler:

”Der skal lyde en stor ros til skolerne for at arbejde på at få skolerne certificeret som de første Rettighedsskoler i Grønland. Det kan I godt være stolte af. Når børn kender deres rettigheder og bliver lyttet til, fremmer det trivsel, indlæring og fællesskab. Der har i august måned været afholdt workshop for alle lærere, som var positive og motiverede for at komme i gang. Det kan I godt være rigtig stolte af. Jeg ser frem til samarbejdet omkring at få udviklet en grønlandsk model for Rettighedsskoler, der er meningsfuld for alle grønlandske skoler”.

UNICEF Rettighedsskoler er i Grønland støttet af ØSTIFTERNE.

For yderligere oplysninger, venligst kontakt:

Maliina Abelsen Programchef for Grønland, tlf. +299 548660

 

Christian Bruun Bindslev, Programleder for Rettighedsskoler, tlf. 0045 29893455

Dan Christensen, Skoleinspektør Nalunnguarfiup Atuarfia, tlf. +299 528881, dgch@qeqqata.gl

Jesper Ryttov, Skoleinspektør Minngortuunnguup Atuarfia, tlf. +299 383410, jery@qeqqata.gl

UNICEF er den organisation, som verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn klarer sig i livet.
Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen afhænger af frivillige bidrag. UNICEF bygger bro
mellem akut og langsigtet, bæredygtig hjælp. Gennem 70 år har vi vist resultater, så flere børn i dag
overlever, får en uddannelse og vokser op i sikkerhed i 190 lande og territorier.