airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialrådgivere til folkeskolerne i Sisimiut og Maniitsoq

Kommunalbestyrelsen har d. 20. maj 2021 godkendt bevillingen for ansættelse af socialrådgivere i byskolerne Kilaaseeqqap Atuarfia i Maniitsoq, Nalunnguarfiup Atuarfia og Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut.
7. juni 2021

 

Ved nuværende ordning med socialrådgivere, som arbejder med elever i folkeskolen er, at der ansat 1 socialrådgiver ved hver by, Sisimiut og Maniitsoq, som har tilknytning til folkeskolerne, men som er placeret under Velfærdsområdet i kommunen. Med den nye beslutning vil der placeres 3 socialrådgivere i folkeskolerne som et led i styrkelsen af den tidlige og forebyggende indsats rettet mod udsatte børn og unge.

Formålet med skolesocialrådgivernes indsats på skolen er:
• At forebygge at børnenes vanskeligheder udvikler sig
• At fremme kommunikationen mellem familierne og det sociale system
• At fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familierne og skolen
• At sikre dialogen mellem socialcenter og skole, når der foretages underretninger og skoleudtalelser i forhold til skolens børn
• At understøtte skolen i, at Området for velfærd modtager kvalificerede underretninger om børn med behov for særlig støtte, når barnets problemer ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner skolen normalt trækker på

Med ansættelse af socialrådgiver i folkeskolerne vil man sikre varetagelsen af socialfaglige opgaver i folkeskolerne, og vil ligeledes styrke samarbejdet mellem Skolen, Familier og Velfærdområdet.

Det nye ordning med socialrådgiver i folkeskolerne vil ligeledes sikre Kommunens projekter som Inuunerissaarneq - Det gode liv, og forebyggelsesarbejdet med Qeqqata Model der i højgrad har fokus på børnenes trivsel i folkeskoler.