airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Budget 2022

Kommunalbestyrelsen har godkendt Qeqqata Kommunias budget for 2022 og overslagsårene frem til 2025
11. november 2021

Budgettet for 2022 klar i Qeqqata Kommunia

- Budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 giver et samlet overskud på 14,1 mio. kr. hvilket er tilfredsstillende, udtaler borgmester Malik Berthelsen (S).

 Kommunalbestyrelsen har under sit ordinære møde den 28. oktober vedtaget Qeqqata Kommunias budget for 2022 og overslagsårene 2023-til 2025. Derudover har Qeqqata Kommunia sammen med de øvrige kommuner indgået en foreløbig aftale med Grønlands selvstyre om bloktilskuddet til kommunerne fredag den 5. november.

Overordnet set er kommunalbestyrelsen godt tilfreds med at Qeqqata Kommunias økonomi er sund og holdbar, både på kort og på lang sigt.

En af årsagerne til at kommunen har en sund økonomi er en kombination af at den økonomiske udvikling for Qeqqata Kommunia har været gunstig med en stigning i indtægterne, samt at der er opsamlet en stor likviditet gennem en langsom implementering af anlægsprojekter, en likviditet der i dag fungerer som en buffer til det stigende omkostningsniveau.

- Den sunde og holdbare økonomiske styring af kommunens midler betyder at vi kan fastholde en uændret skatteprocent på 26 procent. Vi skal dog stadig være ekstra påpasselige og holde nøje overvågning med driftsudgifterne ligesom vi skal sætte realistiske mål på anlægsområdet, udtaler borgmester Malik Berthelsen (S).

Bæredygtig udvikling

Borgmester Malik Berthelsen fremhæver at kommunen til enhver tid bestræber sig på at økonomistyringen i kommunen skal være baseret på bæredygtig udvikling.

- Vores kommune er i rivende udvikling. Vores politiske beslutninger er afgørende for fortsat sund erhvervsudvikling og i stedet for at kaste håndklædet i ringen i forbindelse med de store lufthavnsbyggerier, har vi valgt at fokusere på alternative muligheder for fortsat erhvervsudvikling, det gælder især indenfor turismen og oplevelsesindustrien, for vi har en enestående natur at byde på, og dertil er vi til stadighed i gang med at udvikle vores status som verdensarvskommune.

- Men når det er sagt, er vi også ved at ruste os op til den demografiske udvikling, hvor vores kommune på lige fod med andre kommuner oplever at der kommer flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. Det er også netop af den grund at vi fortsat skal have bæredygtigheden i fokus, når vi planlægger og prioriterer kommunens økonomiske dispositioner, forklarer borgmester Malik Berthelsen.

Eksisterende og nye tiltag på anlægsområdet

Anlægsindustrien i kommunen er tæt på 100 procent kapacitet, hvilket betyder at anlægsprojekter der gennemføres bliver dyrere på grund af den knappe kapacitet, hvor bygningen af lufthavnene spiller en stor rolle, og medfører samtidigt at der ikke er kapacitet til at gennemføre alle de anlægsprojekter som kommunen har prioriteret, og allokeret midler til i kommunens anlægsbudgetter. Derfor bliver flere større anlægsprojekter udskudt til senere realisering.

Aktuelt og med vedtagelsen af budgettet for 2022 og overslagsårene frem til 2025 har der således været plads til at sikre midler til igangværende samt nye projekter på anlægsområdet:

  • 43 millioner kroner til og med 2022 til renovering og fornyelse af Atuarfik Kilaaseeraq.
  • 10 millioner kroner til etablering af en døgninstitution for børn i Sisimiut.
  • 5,4 millioner kroner til den fælleskommunale affaldshåndteringsselskab ESANI.
  • 1,5 millioner kroner til fortsættelse af planerne for svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq.
  • 10,8 millioner kroner til boligbyggeri i Atammik og Kangerlussuaq.
  • 8,5 millioner kroner til byggemodning.

Sammenlagt har kommunen afsat 96,6 millioner kroner til anlægsområdet.

Øvrige nye tiltag

Selvom kommunen møder udfordringer med at holde balance i budgetterne og derfor må prioritere hardcore på mange områder, er der også nye tiltag som vil komme især erhvervslivet til gavn.

- Vi har mange utrættelige ildsjæle der brænder for at komme igennem de forstyrrelser som især covid-19 har medført. De har tilpasset sig situationen og bevaret troen på at de kan komme stærkt tilbage på den anden side af krisen som pandemien har medført. Men der er erhvervsområder der er meget påvirket af krisen og som derfor har et særligt behov for håndsrækning. Dem tager kommunalbestyrelsen også hånd om i det omfang det er muligt, det kan ses ved at kommunalbestyrelsen har valgt at afsætte 10 millioner kroner til forbedring af fiskernes og fangernes forhold. Derudover har kommunalbestyrelsen valgt at forhøje bevillingerne til Arctic Cirkle Businnes med 1 million kroner, understreger borgmester Malik Berthelsen.

Budgettets historik:

  • behandling den 30. september.
  • behandling den 28 oktober