airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsen beslutter at lave opfølgning på folkeskolens kvalitetsrapport

- Der er flere bekymrende forhold der fordrer, at Kommunalbestyrelsen iværksætter ekstraordinære tiltag for at højne kvaliteten af folkeskolen i Qeqqata Kommunia. Jeg er derfor glad for, at Kommunalbestyrelsen beslutter at lave opfølgning på kvalitetsrapporten om kommunens skoler, siger borgmester Malik Berthelsen (S).
26. november 2021

Under årets sidste kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 25. november besluttede Kommunalbestyrelsen at sende kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia til endnu en behandling hos Udvalget for Uddannelse, og der vil blive indhentet oplysninger om hvilke årsager, der gør sig gældende, i forhold til at der har været tilbagegang i trintestene og skolernes resultater ligger under landsgennemsnittet.

Efter at Kommunalbestyrelsen har gennemgået kvalitetsrapporten for 2020-2021 udtaler borgmester Malik Berthelsen (S):

- Det er vigtigt for Kommunalbestyrelsen at give gode og betryggende rammer til folkeskolen. Det skal især kunne måles ved den kvalitet skolebørnene opnår ved deres skolegang, og et vigtigt målestok er den årlige kvalitetsrapport.

- Den seneste kvalitetsrapport viser desværre grund til bekymring i flere forhold. Trintestene i kvalitetsrapporten viser, at skolerne i Qeqqata Kommunia ikke alene ligger under landsgennemsnittet, men testene viser også tilbagegang i forhold til 2020 på nær nogle klasser, som har klaret sig godt i specifikke fag.

- Vi må have afklaret flere ting på baggrund af rapporten, derfor vil det være naturligt, at de enkelte skoler kommer med uddybende forklaringer om, hvorfor resultaterne ikke er blevet forbedret, hvad der gøres for at højne kvaliteten og hvilke planer der er for at komme på højde med og helst gerne over landsgennemsnittet, udtaler borgmester Malik Berthelsen (S).

Formanden for Udvalg for Uddannelse, Evelyn Frederiksen (S), er glad for, at Kommunalbestyrelsen har valgt at sende rapporten til udvalgsbehandling.

- Det er meget vigtigt, at vi sammen tager ansvaret for, at det skal gå endnu bedre i folkeskolen i Qeqqata Kommunia. Hvis vi med held skal løfte kvaliteten af resultaterne og derudover få nedbragt fravær i folkeskolen, er det en forudsætning, at vi alle tager vores del af ansvaret, hvad enten vi er elever, lærere, ledere, skolebestyrelser, forældre, politikere eller forvaltninger, der varetager folkeskoleområdet, udtaler formanden for Udvalg for Uddannelse, Evelyn Frederiksen (S).

Evelyn Frederiksen understreger, at udvalget vil arbejde for at give Kommunalbestyrelsen en fyldestgørende redegørelse til næste ordinære kommunalbestyrelsesmøde i februar 2022.

De fysiske rammer om skolerne er tidssvarende, og der er generelt set stabilitet hos lærerne, lederne og de øvrige ansatte på skolerne. Selvom det kan forekomme svært at fremkomme med nogen konklusion på, hvorfor der ikke opleves større fremgang i kvaliteten af elevernes kunnen, er Evelyn og Malik sikre på, at et godt forældreengagement er altafgørende for, at barnet oplever succes i folkeskolen:

- Vi har eksempler med et nøje samarbejde med forældrene op til 3. klasses trintest, og resultatet taler for sig selv om, hvor stor en betydning det har, at forældrene er engageret i deres børns skolegang, og derudover gør kommunen alt for at fremme forældreengagementet blandt andet ved at øge skolebestyrelsernes kompetencer, men vi sidder nu med dokumentation for, at der skal flere tiltag, udtaler Evelyn Frederiksen.

Igennem flere år har der været fokus på at få nedbragt ulovlig fravær. Tallene fra byskolerne viser, at der stadig er behov for ekstraordinære tiltag for at mindske ulovligt fravær.

- Men noget tyder på at Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq har fundet en god metode til at bekæmpe ulovligt fravær, mens skolerne i Sisimiut stadig kæmper med at få nedbragt fraværet. Vi glæder os til at få indblik i, hvordan Atuarfik Kilaaseeraq er lykkedes med at få nedbragt fraværet, og vi ser frem til de fremadrettede tiltag for, at alle kommunens skoler kan komme ulovlig fravær til livs, siger borgmester Malik Berthelsen og formanden for uddannelsesudvalget, Evelyn Frederiksen samstemmende.

Ud over alle udfordringerne, der fordrer til handling, er der også gode resultater, som børnene og skolerne kan være stolte af.
Eksempelvis har Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq klaret sig godt i dansk, matematik og engelsk og er langt over landsgennemsnittet, mens eleverne i 3. klasse på Nalunnguarfiup Atuarfia klarer sig godt i grønlandsk, dansk og matematik.

- Vi ved godt, at mange af oplysningerne er øjebliksbilleder af testene, men de påviser en mulighed for at sammenligne sig med andre skoler i vores kommune og også på landsplan, så det er vigtige redskaber, som vi kan bruge i vores videre arbejde, og vi håber selvfølgelig, at forældrene og de nære pårørende til skolebørnene kan hente inspiration til, hvordan de kan blive bedre til at bakke op om deres skolesøgende børn, for i sidste ende skal vi gerne have uddannelses- og/eller jobparate unge mennesker ud i den anden ende af folkeskolen, udtaler borgmester Malik Berthelsen samt formanden for Udvalg for Uddannelse, Evelyn Frederiksen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af den fælles kvalitetsrapport for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia.

 

Læs rapporten her