airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fasthold planerne om at flytte Jern- og Metalskolen til Sisimiut

26. januar 2022

Åbent brev til Naalakkersuisut fra Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia:

Siden starten af 2013 har Naalakkersuisut flere gange tilkendegivet at samle uddannelsesinstitutionerne forskellige steder på kysten. Dette for at opnå synergieffekt og stordriftsfordele og ikke mindst et højt fagligt studiemiljø for de uddannelsessøgende.

Senest har Naalakkersuisut i 2017 besluttet at realisere planerne om at samle de tekniske uddannelser samt erhvervsuddannelserne i Sisimiut, hvortil Naalakkersuisut i starten af 2018 tilkendegav at planerne skulle fastholdes.

På baggrund af udmeldingerne fra Naalakkersuisut har vi i Qeqqata Kommunia i flere omgange forberedt os på at erhvervsuddannelserne skal samles i Sisimiut. Især har vi rettet fokus på planerne om at samle KTI samt Jern- og Metalskolen i Sisimiut. 

Vi var selvfølgelig glade og forhåbningsfulde, da det blev politisk besluttet, at Jern- og Metalskolen skulle flyttes til Sisimiut. Vi har selvfølgelig glædet os til starten af byggeriet, da man gennem pressen offentliggjorde den tilpassede skole til KTI skolen, som var udformet af de valgte arkitekter KHR, Verkis og S&M.

Vi er skuffet over at konstatere, at Naalakkersuisut uden at fortælle offentligheden og uden yderligere begrundelse har stoppet den tidligere beslutning om flytningen.

Hvis Naalakkersuisut ikke ønsker at uligheden mellem kommunerne skal fortsætte, og hvis Naalakkersuisut, ligesom kommunen også tænke på den samfundsgevinst man kan få ved at samle lignende uddannelsessteder sammen, bør Naalakkersuisut vægte at samle KTI og Jern- og Metalskolen. 

Ved at samle KTI’s aktiviteter under Bygge- og Anlægsskole, Jern- og Metalskolen og Råstofskolen vil lokaler og udstyr kunne bruges mere hensigtsmæssigt, fx ved at have svejseudstyr samlet, eller ved at have Råstofskolens store maskinpark til rådighed for mekanikeruddannelsen.

Der er jo mange gode grunde til denne udflytning, herunder primært at etablere et bedre fagligt miljø omkring alle teknologiuddannelserne i Grønland. Når alle lærerne på de teknologiske er samlet et sted, vil der kunne opnå synergieffekter for lærerkræfterne, så undervisningen gennemføres af de bedst egnede på deres felt og ikke mindst gennemføre de bedste efteruddannelsestiltag for lærere og kursister. Det faglige miljø underbygges af Arctic DTU og Maskinmesterskole Københavns tilsvarende uddannelsestiltag i Sisimiut.

At skabe tvivl er ikke godt, derfor vil det kun være på sin plads at Naalakkersuisut snarest fremkommer med en forklaring over for befolkningen om hvorfor man har stoppet sagen og forklare hvad der fremadrettet kommer til at ske.

Vi skal også huske på, at Jern- og Metalskolens bygning i Nuuk under alle omstændigheder er forældet og skal erstattes med en ny bygning, på grund af at den ikke længere er tidssvarende.

Selvfølgelig håber vi, at beslutningen om at flytte uddannelsen fastholdes af Naalakkersuisut, også fordi det i høj grad vil komme vores kommune til gavn og være med til fortsat vækst.

Det er samtlige gruppeformænd i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia samt borgmesteren, som kommer med opfordringen til Naalakkersuisut.

Evelyn Frederiksen, Siumut
Juliane Enoksen, IA
Siverth K. Heilmann, Atassut
Abel Enoksen, Naleraq
Borgmester Malik Berthelsen, Siumut