airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gode trintestresultater i folkeskolen

Kvalitetsrapporten viser, at eleverne i 3. og 7. klasse har klaret sig bedre i fire fag i trintesten i sidste år end året 2021
27. februar 2023

  

Hvert år inden 1. oktober skal folkeskolerne aflevere en kvalitetsrapport til kommunalbestyrelsen. Rapporten viser at folkeskoleeleverne har fået bedre trintestresultater i sidste år end året 2021.

Elever i Atuarfik Kilaaseeraq klarer sig godt

Alle eleverne i 3. og 7. klasse på Atuarfik Kilaaseeraq er resultaterne for alle fag og klassetrin højere i 2022 end året 2021, hvor resultaterne er steget. Ifølge rapporten ligger Atuarfik Kilaaseeraq på niveau over landsgennemsnittet i grønlandsk i både 3. og 7. klasse og i dansk i 3. klasse. I dansk i 7. klasse, engelsk og matematik på begge årgange ligger under landsgennemsnittet.

Andre folkeskoler klarer sig også godt

Eleverne i 3. og 7. klasse på Minngortuunguup Atuarfia ligger resultaterne højere i 2022 end året 2021, med undtagelse for matematik for 3. klasse. I forhold til landsgennemsnittet ligger trintestene højere for alle med undtagelser for dansk og matematik i 3. klasse

På Nalunnguarfiup Atuarfia ligger resultaterne for 7. klasse i grønlandsk højere sidste år end 2021 samt på landsgennemsnittet. Og for 3. klasse i dansk højere sidste år end året 2021 og landsgennemsnittet. Og i engelsk test ligger testresultaterne højere sidste år end i 2021, men lidt lavere på landsgennemsnittet.

3. klasse i grønlandsk og matematik har der været nedgang i resultatet i forholds til året 2021, men stadig lå højere på landsgennemsnittet.

Trintestresultaterne samlet

Ifølge rapporten ligger skolerne i Qeqqata Kommunia i halvdelen af målingerne under landsgennemsnittet og halvdelen over landsgennemsnittet.

Fire skoler, Atuarfik Kilaaseeraq, Kangaamiut Atuarfia, Minngortuunguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia klarer sig bedre i forhold til landsgennemsnittet i grønlandsk både for 3. og 7. klasse i trintestene.

Du kan læse hele kvalitetsrapporten her.