airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kørselsvedtægt i offentlig høring

Offentliggørelse af forslag til Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qeqqata Kommunia.
30. juni 2023

Forslag til Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qeqqata Kommunia er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 22. juni 2023. Det fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 30.06.2023 til den 25.08.2023.

Udgangspunktet for forslaget til en ny kommunal kørselsvedtægt tager afsæt i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler. Forslaget til en ny kommunal kørselsvedtægt sker med henblik på at regulere den motoriserede kørsel i det åbne land, som i de senere år har udviklet sig betydeligt, både teknologisk, anvendelses- og antalsmæssigt.

Der har været tilladt kørsel med snescooter i begrænset omfang, og udelukkende i kørselskorridorer i baglandet tæt på Sisimiut. Dette er der politisk ønske om at udvide, så man får større kørselsområder for snescootere i baglandet, og at der tillades flere typer af motoriserede køretøjer på kørselskorridorer mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Derudover sker der med forslaget til en ny kommunal kørselsvedtægt en lovliggørelse af kørsel på det nye ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, samt fastsættelse af rammerne for al eksisterende infrastruktur uden for by- og bygdezoner. Vedtægten samler også de gældende dispensationer, der er meddelt siden 2014 til kørsel i vandspærrezoner i henholdsvis Maniitsoq og Sisimiut.

Forslaget til en ny kommunal kørselsvedtægt kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl under høringer, samt på Qeqqata Kommunias digitale kommuneplan https://pilersaarut.qeqqata.gl/ under aktuelle høringer, eller udleveres ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Link: Forslag til en ny kommunal kørselsvedtægt

Bilag 1Bilag 2, Bilag 3 

Høringssvar bedes sendes til:

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail 
plan@qeqqata.gl
Telefon: 70 21 00