airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nuniaffik

Paarnat: 86 71 12
Kimmernat: 86 71 13
Kigutaarnat: 86 71 14
Aningaakkut: 86 71 15

Integreret daginstitution Nuniaffik 

Der er plads til 62 børn fra 0 til 6 år, 24 vuggestuebørn er fordelt i 2 stuer, i børnehaven er 38 børn fordelt i 2 stuer.
Daginstitutionen Nuniaffik har 15 personale inkl. leder og rengøring og opvasker.
Vi har i perioder praktikanter.

Åbningstider
Er åben fra kl. 6.45-17:00, er lukket i helligdage, halvdags åbent når dagene 6. Jan og 1. maj er hverdage.

Forplejning
Spisetider i vuggestuen er 10:30 og 13:30.
Spisetider i børnehaven er 11:00 og 14:00.

Der børstes tænder hos børn med behov for hjælp.

Aflevering
Barnet afleveres senest Kl. 09:00.
Kommer barnet senere af særligt grund, er syg eller skal have fri, skal meddeles til institutionen inden Kl. 09:00.

Grundet til kravet er, at barnet deltager fra starten af, hvis der i huset er planlagte aktiviteter.
Endvidere er det vigtigt for os, at barnet har spist morgenmad, har sovet udhvilet når han/hun afleveres.
I tilfælde af at barnet af et eller andet grund ikke har spist morgenmad, er der mulighed for at barnet få havregryn, som forældre selv giver barnet.

Medbragte legetøj
Der er efter barnets behov mulighed for at medbringe ufarligt legetøj, ikke for dyrt og noget som barnet ikke er øm over og hvor der står navn på, som barnet kan lege med om morgen i opholdstuen. Der kan dog være bestemte dage, hvor barnet har mulighed for at lege med medbragt legetøj i stuerne.
Det er dog vigtigt at vide, at børnehaven ikke kan tage ansvar eller erstatte for den medbragte lejetøjet, hvis den skulle blive væk eller er ødelagt.

Medbragt IPad
Barnet kan medbringe IPad i dage hvor der i stuerne er iPads dag, men hvor det igen er vigtigt at vide, at børnehaven heller ikke har ansvaret eller erstatte kan for medbragt iPad, hvis den skulle blive væk eller er ødelagt.

Aktiviteter
Aktiviteter starter fra morgen 09:30 ved fælles rundkreds i opholdstuen. De voksne fortæller børnene om aktiviteter for dagen og forhold hos personalet.
Det skal her tydeliggøres, at forældre orienteres ved ikke generel begivenheder.

Målsætninger for Nuniaffik

➢ At barnet glad og tilfreds kan være i Nuniaffik
➢ At barnet fåret sundt livsstil
➢ At barnet får selvtillid og tillid til medmennesker
➢ At barnet får selvværd og i forhold til andre
➢ At barnet stoler på sig selv og andre
➢ At lære barnet om egen og kulturel identitet
➢ At lære barnet omkring selvstændighed
➢ At lære barnet om livsstil, respekt for omgivelsen og tilpasning
➢ Således at udvikle barnet til at kunne stå frem
➢ At udviklingen sker med udgangspunkt i barnets stade
➢ Personalets nærværende og god kontakt til forældre ang. barnet

Krav fra Nuniaffik
➢ At der skal være tre medansvarlige for barnet, f.eks. en der er til rådighed til at deltage, når forældre af et eller andet grund ikke kan komme til møde o. lig.
➢ At barnet har hjemmesko med navn på, således også for at man i forbindelse med sikkerhed kan komme hurtigere ud af huset
➢ At barnet har passende udendørstøj
➢ At der til barnet er ekstra tøj, ligeledes ble til afhentning til blebørn.
➢ Når et barn har over 38°C i feber, har været på toiletbesøg flere gange pr. dag eller kan have smittebærende sygdom, meddeles dette til forældre, så barnet kan hentes. Dette pga. at de ikke kan være i børnehaven, og da der ikke er hænder nok hos personalet til at pleje den syge.
➢ Det er ikke personalets ansvar at give medicin til et barn med vedvarende sygdom og uden recept af medicin. Denne kan dog pga. nødvendighed arrangeres med medarbejderne i stuen.
➢ Vi anbefaler af sikkerheds grunde, at barnevogne, cykler, slæder o. lig. henstilles i kælderen. Henlagte ting ved døren kan vi stille uden for vores lejeplads, i dette tilfælde er det således forældrenes egen ansvar.
➢ Vi anbefaler, at barnet er vænnet af med at bruge ble, før barnet flytter til børnehaven, og at den daglige middagssøvn er på sin mindste.

* At barnet skal have ekstra tøj og ble med. 

Brugernes fællesarrangement

Brugerforsamling
Fællesmøderne afholdes tre gange årligt.
Personalet i stuerne indkalder desuden to gange årligt ifm. status af barnets udvikling.
Personalet i stuerne indkalder ligeledes til samtale i forbindelse med behov omkring barnet.
Desuden indkalder personalet i stuerne til en lille fælles møde den første måned efter barnet er kommet børnehaven, eller er overgået til en anden stue.

 

Hent årsplan for 2023 her


Kontakt:

Telefon: +299 86 71 11

Adammip aqq. 4A, 3911 Sisimiut

nuniaffiksisimiut@qeqqata.gl