airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vejføring og Feltrapporter

Vejføringen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er undersøgt siden 1960’erne.
Siden 2012 har fokus været på en nordligere rute end tidligere, der blandt går nord om Tasersuaq.

Rambøll forundersøgelser 

Rambøll har gennemført en række forundersøgelser i perioden fra 2013 til 2016 og er kommet frem til følgende vejføring fra Kellyville-ip aqq ved Kangerlussuaq mod Sisimiut.

Vejføringen tager udgangspunkt i en række feltrapporter:

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum 

Den arkæologiske besigtigelse af vejforløbet blev foretaget på en 200 m bred korridor med det formål at identificere jordfaste fortidsminder, der kan blive forstyrret ved anlæggelse af vejen og den ledsagende infrastruktur.

En 10-dages besigtigelse blev gennemført i tidsrummet 4. til 14. juli 2017 for at vurdere den mulige påvirkning ved anlæggelse af en vej, der forbinder byerne Sisimiut og Kangerlussuaq, Qeqqata Kommune. Den foreslåede vej vil strække sig over 150 km og primært blive brugt til transport med terrængående køretøjer (ATV'er) - dog med muligheder for forbedring og udvidelse af vejen i de kommende år.

Anbefaling:
Ifølge Inatsisartut lov nr. 11. maj 2010 er alle jordfaste fortidsminder fra før år 1900, herunder ruiner, bopladser, grave og nedlagte gravpladser fredede. Fritliggende grave fra år 1900 og fremefter er også fredede. Hvad angår anlæggelse af vejforløb anbefales derfor følgende for alle fortidsminder oplistet i Appendix I:

  • Et jordfast fortidsminde må ikke beskadiges, ændres eller flyttes, hverken helt eller delvist og ingen aktiviteter må udføres inden for en afstand af tyve meter fra fortidsmindet.
  • Anbefalingen skal respekteres af alle med brugsrettighed til området uanset hvornår denne ret blev etableret.
  • Hvis et hidtil uidentificeret fortidsminde findes under anlægsarbejdet skal bygherren straks rapportere fundet til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og arbejdet skal stoppes, såfremt det vil have direkte påvirkning på det fundne fortidsminde. I sådan et tilfælde vil Grønlands Nationalmuseum og Arkiv have ret til at beslutte om yderligere arkæologiske undersøgelser bør udføres, jfr. § 13, stk. 2, eller om en selvstændig fredningssag bør opstartes jfr. § 5, stk. 2.

Hent hele rapporten fra Nutatta Katsersugaasivia - Grønlands landsmuseum - der dog kun forefindes på Engelsk.