airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

TURISMEUDVIKLING VIA ARCTIC CIRCLE ROAD


Arctic Circle Road vil åbne et stort landområde i Grønland op og give oplevelser langs denne vej. Lige som i resten af verden vil Arctic Circle Road give adgang til områder og seværdigheder som ellers er svært tilgængelige. Veje har været afgørende for verdens turismeudvikling, og Indlandsisvejen har gjort Kangerlussuaq til Grønlands næststørste turismedestination.
Turismeudvikling via Arctic Circle Road

Turismeudviklingen har skabt fundamentet for, at anlæggelsen af Arctic Circle Road vil blive en succes.
Arctic Circle Road er en game changer for turismen af 3 grunde:
1. Vejen giver billig fleksibel og uafhængig transport mellem to byer
2. Vejen åbner et landområde op    
3. Vejen sikrer grundlaget for hotelinvesteringer i Kangerlussuaq, som ingen private aktører har turdet investere i efter lukning af den amerikanske base.

Hent rapporten
Arctic Circle Road - Samfundsøkonomiske Konsekvenser

Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia har udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af Arctic Circle Road. Analysen tager udgangspunkt i Finansdepartementets Vejledning i fremstilling af samfundsøkonomisk konsekvensvurderinger fra april 2015.

Hent beregning
Risikovurdering af Global Oxford Project for Arctic Circle Road

Med henblik på støtte beslutningsgrundlaget har Grønlands regering engageret Oxford Global Projects (OGP) til at foretage en uafhængig risikovurdering af Arctic Circle-vejen. Formålet med denne risikovurdering var at: i) gennemgå forretningsplanen, ii) tilvejebringe en objektiv og uafhængig gennemgang af de projektrisici, der er forbundet med de tilknyttede omkostninger, tidsplan og fordele, samt iii) fremsætte anbefalinger omkring projektets fremtid.

Læs mere
Naturvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Et naturvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq vil være opstarten på Arctic Circle Road. Et naturvej kan formentlig heller ikke være åben året rundt som en vej, dels fordi det i tøperioden i maj/juni vil ødelægge naturen, dels fordi det om vinteren muligvis ikke kan betale sig at holde det snefrit

Læs mere
Vejføring og Feltrapporter

Vejføringen mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq er undersøgt siden 1960’erne.

Siden 2012 har fokus været på en nordligere rute end tidligere, der blandt går nord om Tasersuaq

Læs mere
VVM redegørelse for Etape  2

VVM-redegørelsen (Vurdering og Virkninger på Miljøet) for anlægsprojektet ’Vej fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq’
VVM redegørelsen og præsentationer for høringen som kører til d. 18/2-2022

Læs mere