airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 for hotel- og hytteområder langs vejen mellem sisimiut og kangerlussuaq

Forslaget til kommuneplantillæg blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. november 2018. Det offentliggøres fra den 11. december 2018 til den 6. februar 2019.
11. december 2018

Der efterspørges løbende nye muligheder for at kunne etablere fritidshytter, hytter til turister og hotelfaciliteter. Med den kommende vejforbindelse mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og det netop udpegede UNESCO-område ”Aasivissuit – Nipisat, inuit jagtområde mellem is og hav” skabes der nye turistmål. Turistaktører har efterspurgt mulighed for at opføre et stort antal overnatningsfaciliteter langs vejen.

 

Planen skal sikre at der på den ene side skabes støttepunkter for oplevelse, på den anden side understøtte at adgangen og benyttelsen af området sker på en måde, så naturen og kulturminderne belastes mindst muligt, samt at eksisterende interesser tilgodeses.

 

Planen kan ses herunder eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

 

Hent planen her