airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Atuarfik Kilaaseeraq

Alle børn i Grønland har undervisningspligt fra det skoleår, hvor de fylder 6 år og undervisningspligten ophører efter barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år.
Skoler i Maniitsoq

Atuarfik Kilaaseeraq 

Skolen i Maniitsoq har plads til ca. 440 elever fra 1.-10. klasse. Desuden har skolen en skolepasningsordning for elever fra 1.-3. klasse. Skolen er hovedskole til bygdeskolerne i Kangaamiut, Atammik og Napasoq, desuden har skolen elever fra 9. og 10. klasse fra alle kommunens bygder, der bor på skolekollegiet.

 Telefonliste

Atuarfik Kilaaseeraq skolerenovering 

I forbindelse med skolerenoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq projekt 500032 blev der i februar 2022 etableret et skolebyggeudvalg bestående af medlemmer fra skoleadministrationen, skolens brugere, området for uddannelse samt området for Teknik og Miljø. Skolebyggeudvalgets funktion var at forme renoveringsprojektets rammer med brugerinddragelse af skolens brugere. Udvalg for Uddannelse og Udvalg for Teknik fungerer som styregruppe for skolebyggeudvalget.

Kommunalbestyrelsens behandling af nedsættelse af skolebyggeudvalg og fastlæggelse af renoveringsomfang vist i referater kan hentes ved følgende link:

LINK1

Skolebyggeudvalgets mødereferater kan hentes ved følgende link:

LINK2

Skolebyggeudvalget udfærdigede en byggeprogram som sætter rammerne for hvordan skolerenovering skal udføres og danne grundlag for projekteringen og rådgiverudbud. Byggeprogrammet og dens bilag kan hentes ved følgende link:

LINK3

Rådgivning ifm. Renovering blev sat i offentlig udbud og Masanti blev det vindende firma. Masanti skal projektere skolerenoveringen og afholde bygherre- og brugermøde med skolebyggeudvalget.

Projekteringen er igangværende og forventes at vare indtil forår 2024.

Afholdte mødereferater og kommende referater kan hentes ved følgende link:

LINK4

I forbindelse med valg af Masanti som rådgiver, blev der besluttet at afholde workshop for brugere af skolen i Maniitsoq for større brugerinddragelse i projekteringen. Den første workshop blev afholdt d. 9 marts 2023. Notat og materiale fra workshoppen kan hentes ved følgende link: LINK5

Der er planlagt en workshop nr. 2 i Maniitsoq til maj, hvor Masanti vil fremlægge tilstandsregistreringen og foreløbige skitsering af den fremtidige skole efter renoveringen. Materiale fra workshop nr. 2 vil kunne hentes her efter afholdelse.

Grundet klager over indeklima i Atuarfik Kilaaseeraq, så har der været afholdt løbende indeklima undersøgelser udført af R&T rengøring. Masanti har også lavet en tilstandsregistrering og indeklimarapport. Rapporter kan hentes ved følgende link:

LINK6

Undersøgelserne påviste forskellige problemer som skulle udbedres, som ikke kunne afvente den planlagte skolerenoveringen og akutte udbedringer blev igangsat og udført. Arbejder udført inkluderer:

  • Oprydning af skimmelramt byggeaffald i krybekælder, ventilering af krybekælder samt etablering af mekanisk udsugning.
  • Midlertidig skimmelafdækning i fløj mod gl. kirke.
  • Tætning af tag i høje fløj.
  • Genetablering af Automatisk Brand Alarm (ABA)
  • Skimmelsanering af teknikboks samt demontering af asbestplader i fløj mod gl. kirke.
  • Støvrengøring af udsugningskanaler i høje fløj samt genetablering af friskluftventiler.

 

Der er stadig løbende undersøgelser fra R&T og udbedrende arbejder som igangsættes. Udførte arbejder og løbende udbedringers udgifter afholdes over bygningsrenoveringspulje projekt 500003 uden for skolerenoveringsprojekt 500032

Masanti har under deres projektering udarbejdet en dispositionsforslag som skal danne rammerne for hvordan tilbygning og renovering af skolen skal udføres. Der var mulighed for at indsende kommentarer til mijo@qeqqata.gl indtil den 26.05.2023. Der har under processen været revisioner af dispositionsforslaget grundet kommentarer, rettelser og forbedringer. Dispositionsforslag og dens revisioner er i følgende link. Der er mulighed for at indsende kommentarer til mijo@qeqqata.gl indtil den 04.08.2023

LINK7

Spørgsmål til skolerenoveringen indsendes til mijo@qeqqata.gl og svar på spørgsmålene vil blive sat på denne hjemmeside.

Opdateret d. 21.11.2023

 

 

 

Atuarfik Kilaaseeraq

Langskovip aqq. 1/Boks 101

+299 81 75 22

kilaas@kilaas.gl