airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqani MISI

MISI, der tidligere blev kaldt for Pædagogisk-psykologiske Rådgivning(PPR), er en forkortelse for Meeqqanik Inuusuttunillu Siunnersuisarfik, som på dansk betyder rådgivningscenter for børn og unge.

Qeqqani MISI 

HVEM ER VI:

Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 - 18 år i samarbejde med forældre, skoler og institutioner.

Formålet med vores arbejde er at højne børn og unges muligheder for trivsel, udvikling og læring.

Qeqqani MISI er et tværfagligt team bestående af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, en tale— og høre konsulent samt en kontoroverassistent. Disse er fordelt på to fysiske rammer med en afdeling i Sisimiut og en afdeling i Maniitsoq.

Se oversigt over Qeqqani MISI's tilbud og ydelser her.

 

VORES MÅLGRUPPE:
Qeqqani MISI arbejder primært med børn og unge, der oplever:

- Faglige udfordringer

- Udviklingsmæssige udfordringer

- Følelsesmæssige udfordringer
- Udfordringer i sociale sammenhænge

- Adfærdsmæssige udfordringer

- Sprog-, tale- og høreudfordringer
- Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Det er de voksne omkring børn og unge, der skal skabe et godt trivsel, læring- og udviklingsmiljø. Derfor er en stor del af MISI’s rådgivning og vejledning rettet mod forældre samt de professionelle i skoler og institutioner.

Børn har forskellige behov og kan opføre sig forskelligt. Derfor er der ligeledes forskel på de forløb samt den rådgivning, som MISI tilbyder. Jo tidligere der rettes henvendelse til MISI, jo bedre er muligheden for at skabe et stærkt forebyggende arbejde, hvor børn og unges udfordringer kan udredes og støttes inden, at de opleves som hæmmende. 

 

HENVENDELSE TIL OS:

Børn, unge, forældre, skoler samt institutioner kan rette henvendelse til MISI for rådgivning og vejledning.

 

Qeqqani MISI Sisimiut                                                                    Qeqqani MISI Maniitsoq

Qeqqata Kommunia                                                                           Qeqqata Kommunia

Makkorsip aqq. 6                                                                                 Kuuttaartoq 8

3911 Sisimiut                                                                                         3912 Maniitsoq

Telefon: (+299) 86 55 40                                                                   Telefon: (+299) 81 78 46 / (+299) 81 78 14

Mail: misi@qeqqata.gl                                                                      Mail: misi@qeqqata.gl

 

 

Åbningstider
Mandag – tirsdag – torsdag - fredag
10.00-15.00
Onsdag lukket

 

Hent ovenstående tekst som pjece til udskrift.

Hent samtykkeerklæringen, som benyttes ved henvendelse til Qeqqani MISI

 

MATERIALER

I Qeqqani MISI benyttes forskellige materialer til vejledning af forældre og fagpersoner. Herunder kan du finde nogle af de materialer, som ofte benyttes i vejledningen fra Qeqqani MISI.

 

Materialer til forældre og fagpersoner

Arbejdshukommelsen gør os i stand til at huske informationer og bruge dem til at løse en opgave. Træn arbejdshukommelsen sammen med barnet gennem sjove lege! Find inspiration her.

Påvirk barnets kropslige og sansemæssige vågenhed – arousal – med sjove aktiviteter og lege. Få viden og ideer i denne pjece.

De eksekutive funktioner er f.eks. evnen til at planlægge og tage initiativ, opmærksomhed og selvkontrol. Det er vigtige funktioner i problemløsning. Læs mere om de eksekutive funktioner her.

Følelser kan være uhåndgribelige og svære for børn at sætte ord på. Derfor kan det være en hjælp at bruge billeder til at forklare, hvordan man har det, eller til at lære at forstå andres følelser. Her kan billederne i følelseskompasset være en hjælp. Der kan med fordel placeres en bevægelig pil i midten, som kan hjælpe med at udpege og holde fokus på én følelsesemoji ad gangen. 

Nogle aktiviteter bruger energien i vores hjerne, mens andre giver hjernen ny energi. Det er vigtigt, at hjernen altid har nok energi til at løse de opgaver, vi bliver mødt med. Lær mere om, hvad der oplader og aflader hjernebatteriet her.

Piktogrammer er symboler, tegninger eller billeder, som visualiserer opgaver, aftaler og tid. Piktogrammer kan hjælpe med at give struktur og overblik. De kan f.eks. vise, hvad man skal lave i løbet af en dag, hvad man har af pligter eller hvad man skal gøre for at blive klar til at gå i seng. Se eksempler på piktogrammer i farver, i sort hvid, med klokken og med iPad/mobil. Du kan også finde flere på nettet eller lave dine egne. Brug dem f.eks. sammen med skemaer.

Skemaer kan være til stor støtte for børn, som har vanskeligheder med at strukturere og overskue deres dag eller bestemte aftaler. Skabeloner til forskellige skemaer kan downloades og printes her: Dagsskema, ugeskema, skoleskema, skema for brug af iPad og mobil.

Forstå, udforsk og stimulér barnets sanser med forskellige aktiviteter fra sanseplakaten.

Du kan støtte barnets sprogudvikling og læselyst allerede fra barnet er lille med simple vaner og aktiviteter. Find gode ideer i denne pjece. Den kan printes på begge sider af papiret (vælg ’på den korte led’) og fold herefter papiret til en pjece.

Barnets sprogudvikling og sprogforståelse kan støttes gennem leg og samtale. Prøv f.eks. legen Tal rundt om ordet, hvor man placerer en valgfri/sjov ting i midten og svarer på forskellige spørgsmål om tingen. Brug legen derhjemme i familien, i daginstitutionen eller i skolen.

En TimeTimer er et meget effektivt redskab i arbejdet med børn og unges koncentration. Tid kan være en meget svær ting at forstå for et barn. TimeTimeren kan hjælpe med at visualisere tiden. Herkan du læse mere om, hvordan man bruger en TimeTimer på en god måde. TimeTimeren kan også findes som app.

 

Materialer primært henvendt til fagpersoner

Nogle elever har i høj grad gavn af, at undervisningen bliver aktiv og anvendelsesorienteret. Find inspirerende forslag til anvendelsesorienteret undervisning i pjecen her.

Den faglige elevprofil er et simpelt værktøj til at skabe overblik over elevens faglige niveau. Værktøjet kan hentes her.

Zonen for nærmeste udvikling kan bruges til at lave overkommelige og realistiske mål for eleven ved at tage udgangspunkt i den nærmeste udviklingsmulighed og bygge på det, eleven allerede kan. En model og kort beskrivelse kan findes her.