airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bæredygtighedsprojekt

Qeqqata Kommunias vision er at være et foregangssamfund for bæredygtighed i Arktis i 2021. Bæredygtighed er et meget bredt begreb, og for Qeqqata Kommunia betyder det, at vi ønsker at efterlade et bedre samfund til den kommende generation, end det vi modtog.

Hvad kan jeg som borger gøre for at søge Bæredygtighedspujle 

Bæredygtighedsprojektet er for alle kommunens borgere. Qeqqata Kommunia har en strategi om at blive et bæredygtigt samfund i 2021. I den forbindelse er der oprettet en bæredygtighedspulje.

Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter fra borgere, foreninger og organisationer, som ønsker at bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Vi tror på, at borgernes involvering i bæredygtighedsprojektet kan ske med selvstændige borgerinitiativer fx sociale tiltag, uddannelsesinitiativer, fritidsaktiviteter på tværs eller miljøforbedringer.

Du kan søge om midler til projekter gennem bæredygtighedspuljen inden for nogle bestemte kriterier og regler.

Bæredygtighedspuljen kan søges to gange om året 1. april og 1. oktober

Formål, kriterier og regler til bæredygtighedspuljen 

Kriterier og regler for tildeling af bæredygtighedspulje

Der gives støtte til projekter der opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

 • Aktiviteter med et klart bæredygtigt fokus. Bæredygtighed tænkes bredt, så fokus kan være socialt, uddannelse, teknik, miljø eller erhverv. Eller meget gerne en blanding af disse.
 • Aktiviteter der er med til at skabe fællesskab.
 • Aktiviteter der inddrager borgere med særlige behov.
 • Aktiviteter der styrker sundheden hos de deltagende.
 • Aktiviteter der gør det lettere for de deltagende at tilegne sig ny viden eller gennemføre uddannelse.
 • Aktiviteter der er med til at styrke miljøet i byen/bygden eller baglandet.

Yderligere kriterier:

 • Aktiviteter der foregår i samarbejde med frivillige organisationer eller som et samarbejde mellem frivillige.
 • Aktiviteter der skaber oplysning om bæredygtighed (f.eks. oplysningskampagner).
 • Aktiviteter, der er nyskabende i forhold til målgruppen eller bæredygtighedstanken.

Der gives ikke støtte til:

 • Løn og drift. Projekterne bygger på frivilligt engagement, og skal derfor ikke laves for egen økonomisk vinding. Samtidig skal de være økonomisk bæredygtige, hvilket vil sige, at de bygger på frivillig arbejdskraft, så det ikke belaster kommunens samlede budget. Der kan dog gøres undtagelse i etableringsfasen.
 • Offentlige institutioner
 • Frivillig indsats, der alene består af bestyrelsesarbejde.
 • Aktiviteter og foreninger, der har et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.
 • Landsdækkende tiltag.

Ansøgning til bæredygtighedspuljen 

Ansøgning

 • Skal indeholde en beskrivelse af projektet, tidspunkt for start/afholdelse, aktiviteter, beskrivelse af hvorfor projektet er bæredygtigt. Desuden skal ansøgningen indeholde et budget, der tydeligt viser hvad der søges midler til (se evt. ansøgningsskema).
 • Denne skal sendes inden projektet finder sted, og projektet bør ikke starte før det er afgjort, om der kan gives støtte.
 • 3 måneder efter projektets afholdelse, skal der indsendes en kort beskrivelse af projektets forløb, estimerede antal deltagere mv. Samt et regnskab.

Ansøgning til bæredygtighedspuljen kan du hente som word fil.

Eller udfyldes online igennem sullissivik.gl

Ansøgningen sendes til qeqqata@qeqqata.gl - mærk bæredygtighed